Home     

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Inhoudelijke indeling
Van de 111 deelnemende besturen hebben 48 besturen hun producten voor deze CD-rom aangeleverd. De producten zijn ingedeeld in drie hoofdcategorieŽn en acht subcategorieŽn.
In de rubriek Netwerken zijn de producten geordend per bestuur.

Bestuursspecifieke benadering opleiden in school
  Bestuursspecifieke benadering - algemeen
  Stappen om draagvlak te creŽren
  Inbedding in integrale personeelsbeleid
  Vorm opleidingsfunctie op school en bovenschools niveau
  Opleidingsroutes via Opleiden in school 

Werkplekleren
  Werkplekleren - algemeen
  Leerproces Kandidaat
  Beroepspraktijk als leeromgeving
  Leerbronnen vanuit het opleidingsinstituut
  Beoordeling en kwalificatie

Relatie besturen en lerarenopleidingen
Relatie besturen en lerarenopleidingen - algemeen

     
fiets.jpg (8909 bytes)