Home     

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Relatie besturen en lerarenopleidingen - algemeen
   
   Nieuwsbrief DAV - SPO Utrecht (word)
Nieuwsbrief over opleiden in school voor studenten met uitnodiging om deel te nemen aan voorlichtingsbijeenkomst.

  ODS-cup - IJsselronde (word)
Instrument waarbij vergelijking met voetbal wordt getrokken.

  Opdrachtomschrijving werkgroepen Opleiden doe je samen - SKPOW (word)
Nadere afspraken naar aanleiding van het convenant in de regio.

  Opleiden doe je samen 2003 - SKPOW (word)
Richtinggevend document over het thema Opleiden doe je samen tussen de hogeschool en de betrokken schoolbesturen.

  Presentatie duaal Breda - ZML Midden Brabant (powerpoint)
Informatie van hogeschool Brabant over leer-werktrajecten basisonderwijs voor klassen- en onderwijsassistenten SBO/REC.

   Profielschets onderwijsassistenten - SPO Utrecht (word)
Profielschets onderwijsassistenten voor jenaplanschool Witte vrouwen in het kader van Opleiden in school.

  Protocol stagiaires - Tangent (word)
Afspraken met de opleiding en op stichtingsniveau voor het werven, selecteren en plaatsen van studenten en scholen.

  PDS-overeenkomst type 1 - SKOZOK Veldhoven (word)
PDS-overeenkomst tussen student, tutor en coach.

  PDS-overeenkomst type 2  - SKOZOK Veldhoven (word)
PDS-leer-/arbeidsovereenkomst tussen student, tutor en coach.

Regionaal convenant - VPCBO Amersfoort (word) 
Concept Regionaal Convenant Arbeidsmarktbeleid onderwijs, inzake het arbeidsmarktbeleid, het werkgelegenheidsbeleid en het opleidingsbeleid voor het primair onderwijs in de regio Utrecht.

  Regionaal convenant - SPO Venray  (word)
Tekst van regionaal convenant Arbeidsmarktbeleid Primair Onderwijs regio Peel en Maas.

Rolverdeling hogeschool Kempel - Panta Rhei  (word)
Schematisch overzicht van rolverdeling tussen betrokkenen scholen en hogeschool.

Samenwerkingsovereenkomst en praktijkgids (word)
Samenwerkingsovereenkomst Openbaar Basisonderwijs Amstelveen en educatieve partner EFA/Pabo met daarbij als bijlage de praktijkgids voor stagiaires (2003-2004) t.b.v. opleiden in school.

Stageovereenkomst blad - IJsselronde (word)
Stage-overeenkomst schoolbestuur met studenten.

Stedelijk convenant - OCSW Groningen (word)
Stedelijk convenant arbeidsmarktbeleid primair onderwijs platform openbaar primair onderwijs Groningen inzake het arbeidsmarktbeleid, het werkgelegenheidsbeleid en het opleidingsbeleid.

  Teamteaching en leerplekondersteund onderwijs - SKOZOK Veldhoven (powerpoint)
Presentatie over het opleiden tot nieuwe onderwijsfuncties

Tekst regionaal convenant - SKSWW (word)
Algemene tekst regionaal convenant arbeidsmarktbeleid en onderwijs.

Tripartieteovereenkomst - OOG Amsterdam (word) 
Model overeenkomsten tussen opleiding, opleidingsschool en zij-instromer.

  Tripartiteovereenkomst kwaliteitsstageplaatsen - SKPOW (word)
Stagecontract bestuursstageplaats, derde jaar student.

Voortgangsbespreking 25 september 2003 - NOVEM (word)
Verslag van voortgangsbespreking.

  Wensen vanuit de opleiding rondom coaching van studenten - SCO Lucas (word)
Memo over de wensen vanuit de opleiding aan het schoolbestuur over de vormgeving van de begeleiding - coaching van studenten.

WPO 2005 - NOVEM (word)
Brief met het vervolg van OiS aangaande de werving van studenten en het verkrijgen van stageplaatsen.
  
Zelfevulatie taken vaardigheden co÷rdinator - Ambiorix (word)
(Zelf)evaluatie-instrument van vaardigheden van de co÷rdinator Opleiden in school. Scoringsformulier.
  

[ Pagina 1 - 2 ]         

     
fiets.jpg (8909 bytes)