Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Relatie besturen en lerarenopleidingen - algemeen
    
Aanvullingen convenant PABO - SBNOTW (word)
Aanvullingen op het convenant met Pabo Tilburg vanuit SBNOTW.

  Aanwezigheid PDS student - SKOZOK Veldhoven (word)
Aanwezigheidsformulier in te vullen door student.

  Afspraken in stuurgroep en visieontwikkeling (word)
Overzicht van afspraken in de stuurgroep en visieontwikkeling.
De stuurgroep bestaat uit de bovenschoolse directeuren van het openbaar onderwijs Diemen/Amstelveen en de onderwijsmanager van de EFA/Pabo. Zij geven in overleg met elkaar richting aan opleiden in school (verdeling van verantwoordelijkheden visie-ontwikkeling) en streven naar borging van afspraken (werken op basis van 4 informatiegebieden: competenties, begeleiding, beoordeling en examenreglement).
 
Afspraken over communicatie - Panta Rhei  (word)
Afspraken over de communicatie op verschillende niveaus.

  Concept basisconvenant nav programmaraad 2004 - SWVOO Oost-Groningen (word)
Convenant tussen de Pabo en het schoolbestuur.

  Contract edumat rekenen - ZML Midden Brabant (word)
Contract ZML Midden Brabant met Edumat rekenen.

  Contract Tilburgse Dans- en Muziekschool - ZML Midden Brabant (word)
Contract ZML Midden Brabant met de Stichting Tilburgse Dans & Muziekschool.

  Convenant pabo Breda - ZML Midden Brabant (word)
Convenant Leraren opleiding cluster 3 scholen.

  Convenant pabo Tilburg - ZML Midden Brabant (word)
Convenant ten behoeve van het samenwerkingsverband opleiden in school Tilburg.

  Convenant 2002 - SWVOO Oost-Groningen (word)
Convenant tussen de Pabo en het samenwerkingsverband openbaar onderwijs Oost-Groningen.

  Convenant 2003 - SWVOO Oost-Groningen (word)
Convenant tussen de Pabo en het samenwerkingsverband openbaar onderwijs Oost-Groningen.

  Convenant - OCSW Groningen (word)
Convenant van het Openbaar basisonderwijs Groningen met de Hanze Hogeschool Groningen.

  Convenant Pabo Breda - Mytylschool Tilburg (word)
Convenant Leraren opleiding cluster 3 scholen

  Convenant Pabo Tilburg specifiek - Mytylschool Tilburg (word)
Specifieke samenwerkingsafspraken bij het convenant

  Convenant Pabo Tilburg versie 2 - Mytylschool Tilburg (word)
Convenant ten behoeve van het samenwerkingsverband opleiden in school Tilburg

  Convenant PABO - SBNOTW (word)
Convenant ten behoeve van het samenwerkingsverband Opleiden in school Tilburg.

  Convenant ROC - SBNOTW (word)
Convenant tussen SBNOTW en ROC Midden Brabant.

  Convenant Samenwerkende partners Tilburg - Tangent (word)
Convenant tussen de samenwerkende partners OiS regio Tilburg: pabo, 4 schoolbesturen voor basisonderwijs en schoolbestuur mytylonderwijs.

  Flexibele trajecten PDS - SKOZOK Veldhoven (word)
Verslag van de bespreking: "Hoe om te gaan met flexibele trajecten PDS". Bespreking tussen 2 besturen en pabo-docent/begeleider.

  Gesprek met De Kempel 15-01-04 - NOVEM (word)
Agenda overleg met stichting en opleiding over OiS.

  Indeling werkgroepen - SKPOW (word)
Overzicht gezamenlijke werkgroepen gericht op werkplekleren, begeleiding, stageopdrachten naar aanleiding van convenant.

  Informatie aan stagebegeleiders Pabo - Ambiorix (word)
Informatieverstrekking naar pabo-stagebegeleiders over Opleiden in School.

  Intenties opleiden onderwijsassistenten - SBNOTW (word).
Intenties die een mogelijke basis kunnen bieden voor een convenant gericht op de opleiding van onderwijsassistenten en scholen.

  Kosten en baten begeleiding - SCO Lucas (excel)
Overzicht met kosten en baten van OiS schooljaar 2003-2004 bij diverse type studenten.

  Leerarbeidsovereenkomst 2004-2005 - SKSWW (word)
Leerarbeidsovereenkomst waarin wederzijdse verplichtingen zijn uitgewerkt.

  Leerarbeidsovereenkomst - VPCBO Amersfoort (word) 
Leerarbeidsovereenkomst "duale trajecten van de opleiding tot leraar basisonderwijs" tussen opleiding, student en opleidingsschool.

  Leerarbeidsovereenkomst Opleiden in de school - PCOU en SPCO (word)
Leerarbeidsovereenkomst duale leertrajecten van de opleiding tot leraar basisonderwijs.
 

[ Pagina 1 - 2 ]        

     
fiets.jpg (8909 bytes)