Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Werkplekleren - leerbronnen vanuit het opleidingsinstituut
  

Actieplannen - SBNOTW (word)
De uitwerking van een actieplan wordt toegelicht. Er zijn 3 fasen: start-, uitvoering- en afrondingsfase. De rollen van de betrokkenen worden per fase toegelicht, inclusief werk- en controleformulieren voor de student.

Agenda overleg 17 december 2003 - NOVEM (word)
Agenda voor overleg tussen projectleider en bovenschoolsmanager.

  Beleid coachen - SBNOTW (word)
Beleidsnotitie coachen. Coachen is gericht op het competenter maken van leerkrachten (door ervaren collega's).

 Bruikbare gedachten voor de visie - Ambiorix (word) 
Beschrijving met 11 principes van goed duaal leren.

Evaluatie netwerk besturen Opleiden in de school 18 maart 2004 - NOVEM (word)
Evaluatieverslag: Ervaringen, meerwaarde en faciliteiten.

  Inhoud onderwijsassistent ovdb - ZML Midden Brabant (word)
Informatie over opleiding onderwijsassistent van het OVDB.

Observatieformulier voortgangsassessment - VPCBO Amersfoort (word) 
Observatieformulier gericht op competenties van de student (overzicht competenties is opgenomen).

 Opleidingsscholen primair onderwijs - Ambiorix (word)
Conceptueel stuk van Winfried Roelofs over de noodzaak van en de verantwoording voor opleidingsscholen.

Opzet professionaliseringstraject - Panta Rhei  (word)
Opzet professionaliseringstraject door de Pabo gericht op 'opleiders in school'.

  Profielschets van een opleidingsdocent en -mentor - MosaLira Maastricht (word)
Profielschets van een opleidingsdocent en van een mentor.

Schoolplan onderdeel opleiden - SBNOTW (word)
Korte beschrijving opleiden t.b.v. het schoolplan.

 Taken en vaardigheden co÷rdinator juni 2004 - Ambiorix (word) 
Taken en verantwoordelijkheden van co÷rdinator Oplis op instituuts- en op school-niveau.
  
 Taken en vaardigheden co÷rdinator - Ambiorix (word)
Taken en verantwoordelijkheden (incl salarisschaal) van co÷rdinator Oplis op instituuts- en op school-niveau.

Visie OiS - NOVEM (powerpoint)
Presentatie over Opleiden in school: kansen en bedreigingen.

  Vragenlijst lerende school - SKOZOK Veldhoven (word)
Vragenlijst over Onze school als lerende organisatie met honorering op 5 aspecten.
  

  

     
fiets.jpg (8909 bytes)