Home   

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Werkplekleren - beroepspraktijk als leeromgeving

Beleid LIDO competenties - PCOU en SPCO (word)
Uitwerking van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen opleiding en bestuur om LIDO-studenten de gewenste competenties in de praktijkschool te laten oefenen en verwerven.

Beroepspraktijk als leeromgeving - PCOU (word)
Overzicht workshops georganiseerd door de coach van de school in samenwerking met de opleidingsstudent.

Brief verkennend gesprek - Panta Rhei  (word)
Brief gericht op een verkennend gesprek met de scholen die interesse hebben in het project.

Competenties in de beroepspraktijk - Van der Reeschool (word)
De opleider in school dient gebruikt te maken van een doctoraalscriptie van A.I. Kroezen.

  Cursus algemeen praktijkbegeleider bepaling beginniveau - Tangent (word)
OriŽntatievragenlijst cursus algemeen praktijkbegeleider, Bepaling beginniveau voor cursus voor het coachen van stagiaires en mentoren.

't Ei - Wegwijzer communicatie in de school voor de zij-instromer - BCOO Almere (word)
Handreiking om de gewenste informatie en communicatie in de school voor de student in beeld te brengen.

Format schoolprofiel - VPCBO Amersfoort (word) 
Formulier om (opleiden in school)profiel aan te geven als communicatiemiddel tussen scholen en studenten.
 
  Info PDS-studenten Bonkelaar - SKOZOK Veldhoven (word)
Informatie voor studenten over PDS-school en wat van de student verwacht wordt.

  JLH Informatie voor stagiaires over de school  - SBNOTW (word)
Korte informatie over de school bedoeld voor stagiaires.

  JLR regels voor stagiaires op school - SBNOTW (word)
Regels voor stagiaires om de stage goed te laten verlopen.

Kengetallen scholen - PCBO Tytsjerksteradiel  (word)
Kengetallen van het jaar 2003-2004 van de basisscholen binnen het gedualiseerde traject.

Leerkrachtcompetenties cluster 4 - 't Ambelt - Verschoorschool (word)
Overzicht van benodigde leerkrachtcompetenties, tevens te gebruiken als scoringslijst en planningslijst (wat nog verder ontwikkelen).

  Les school taken - SKOZOK Veldhoven (word)
Aanwezigheidsoverzicht voor student op Opleidingsschool, met een overzicht van taken dat ingevuld kan worden.

  Match bijeenkomst 17 juli - SBNOTW (word)
Agenda van de informatie- en matchbijeenkomst voor studenten O.A. en hun ROC mentoren, in het kader van het project opleiden in school.

OIS kaders - PCOU en SPCO (word)
Uitwerking van de kaders waarbinnen het vak / onderdeel, het praktijkgedeelte

Op school te verwerven competenties - VPCBO Amersfoort (word) 
Competentie-overzicht (vijf hoofdcompetenties, onderverdeeld in vijftien subcompetenties) wordt duidelijk dat de school ruimte biedt aan alle hoofdcompetenties. 

Opzet stage - IJsselronde (word)
Uitgebreide uitwerking van het stage-blok Zorg voor kinderen

  Presentatie 4 scholen OiS-PPT - RVKO (powerpoint)
Presentatie over het project Opleiden in school en de deelnemende scholen en instellingen.

Protocol begeleiding invallers - OPO Apeldoorn (word)
Protocol begeleiding invallers.

Rapportage praktijktoets invulschema - BOO Rotterdam (word)
Lege matrix voor het invullen door een school waaruit kan blijken of een school geschikt is als opleidingsscholen, uitleg indicatoren ontbreekt.

De school als opleidings en leerplaats voor medewerkers - BOO Rotterdam (word)
Een beschrijvingsmodel voor de kwaliteit van de school als leer- en opleidingsplaats voor medewerkers, ontleend aan de SBL.

Schoolprofiel - PCOU en SPCO (word)
Formulier om (opleiden in school)profiel aan te geven als communicatiemiddel tussen scholen en studenten.

Schoolprofielen info voor studenten - Panta Rhei  (word)
Informatie voor de studenten met globaal overzicht van de vragen van de scholen en de meerwaarde voor de studenten in dit traject.

Stage aanvraagformulieren - SBNOTW (word)
Competentieformulier t.b.v. aanvragen van stagiaires.

Student presenteert zich in de school - SBNOTW (word)
Formulier voor studenten om zich te presenteren in de school.

  Taken praktijkbegeleider - Tangent (word)
Taken Praktijkbegeleider, Inhouden van de cursus Algemeen Praktijkbegeleider.

  Werving BS ROC Midden-Brabant - SBNOTW (word)
Notitie van ROC 'Een investering in de toekomst', BPV, gericht op werven van scholen.

Zij-instromer inwerkplan 1 - BCOO Almere (word)
Stappenplan voor de zij-instromer waarin aspecten als kennismaken met de groep, onderwijskundige uitgangspunten, contacten met ouders e.d. aan de orde komen.

Zij-instromer inwerkplan 2 - BCOO Almere (word)
Informatieve brochure voor ieder die betrokken is bij het inwerken van de zij-instromer.
    

  

     
fiets.jpg (8909 bytes)