Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Werkplekleren - leerproces kandidaat 
    
Gegevens voor aanmelding PDS concept - SKOZOK Veldhoven (word)
Gegevens van studente voor aanmelding voor PDS en motivatie waarom.

  Handboek OiS; de basisschool als leer-werkplek - MosaLira Maastricht (word)
Handboek voor de student te gebruiken bij het gehele traject van OiS, met alle eindtermen per periode, te verwerven competenties en vormen van assesment. 

  IPB competentiegericht ontwikkelen - RVKO (word)
Uitwerking IPB-beleid op bovenschools en schoolniveau.

  Info OIDS-traject 15 oktober 2003 t.a.v. 3 studenten - NOVEM (word)
Overzicht van de verwachtingen over de 3 studenten over Quickscan, POP en tijdpad.

  Informatie duaal2503 - Mytylschool Tilburg (powerpoint)
Informatie van hogeschool Brabant over leer-werktrajecten basisonderwijs voor klassen- en onderwijsassistenten SBO/REC.

   Instrument Vragenformulier beroepsstandaard - Schoolbesturen ism Driestar (word)
Overzicht van startcompetenties van opleidingsdocent/veldopleider. De competenties en bijbehorende gedragsindicatoren worden beschreven en kunnen worden ingevuld.

  Interne opleidingsfunctie - Panta Rhei  (word)
Tweede deel van de notitie is gericht op de interne opleidingsfunctie. Er wordt geanalyseerd wat van een opleidingsdocent wordt verwacht en welke relaties hij/zij aangaat in het kader van opleiden in school.

  Introductie op de werkplek - Mytylschool Tilburg (word)
Informatieboekje voor de werkbegeleider, informatie wat van een werkbegeleider wordt verwacht en hoe het introductieprogramma wordt vormgegeven

  Inventarisatieformulier assistenten - Mytylschool Tilburg (word)
Inventarisatieformulier van het REC Midden Brabant t.n.v.de opleiding voor assistenten.

   Kijkwijzer instructie - Schoolbesturen ism Driestar (word)
Kijkwijzer instructievaardigheden op basis, ervaren en excellent niveau.

   Kijkwijzer leiding geven - Schoolbesturen ism Driestar (word)
Kijkwijzer : effectieve leerkrachtcommunicatie - leiding geven op basis, ervaren en excellent niveau .

  Leerplaatsprofiel ZMLK Leerweg Kernafdeling  - Mytylschool Tilburg (word)
Het leerplaatsprofiel geeft informatie bij de start en de inrichting van het leerproces.

  Leervoorwaarden creŽren - Mytylschool Tilburg (word)
Informatie over het verzorgen van goede leervoorwaarden voor succesvolle beroepspraktijkvorming in de organisatie, als begeleider en als stagiaire. 

  De leraar in opleiding brochure 2004-2005 - BCOO Almere  (word) 
Uitgebreide informatiebrochure over en voor leerkrachten in opleiding in het primair onderwijs van Almere.

   Maatjesleren - SBNOTW (word)
Opdrachtenformulier gericht op maatjesleren.

  Map voor studenten - SCOH (word)
  Tabbladen van map voor studenten - SCOH (word)
Inhoudsopgave en tabbladen van Studenten map die een OiS-traject gaan doorlopen.

  Marnix Rol taak verantwoordelijkheden kandidaat - PCOU en SPCO (word)
Notitie leren op de werkplek. Informatie voor de student over de opleidingsroute en de wijze van werken daarbij (begeleid, zelfstandig).

  Onderwijsinhouden Onderwijsassistent REC ROC - ZML Midden Brabant (word)
Overzicht van de onderwijsinhouden van de opleiding Onderwijsassistent niveau 4 op de verschillende deelkwalificaties.

  Ontwikkellijn - BOO Rotterdam (word)
Toelichting op de ontwikkeling van een student, die vier fasen kent: Algemene oriŽntatiefase, startfase, verbredingsfase en startbekwaamheidsfase.

  Opleiden in de school - SKPO OV Apeldoorn (word)
Opleiden in school: 2 opdrachten: persoonlijk ontwikkelingsplan en portfolio.

   OPLIS vacature - SWVOO Oost-Groningen (word)
Vacaturetekst opleider in school met profielbeschrijving en specifieke taakeisen.

   Opzet maatjes leren - SBNOTW (word)
Opzet maatjesleren voor 2e en 3e jaars.

  Overzicht vragen en antwoorden - Panta Rhei  (word)
Overzicht van vragen van de studenten over het traject en de bijbehorende antwoorden.
    

[ Pagina 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ]        

     
fiets.jpg (8909 bytes)