Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Werkplekleren - leerproces kandidaat 
   
Competentieprofiel KA REC  - Mytylschool Tilburg (word)
Schematisch overzicht van competentieprofiel

  Competentieprofiel opleidingsdocent - BOO Rotterdam (word)
Competentieprofiel van een opleider in de school

  Competentieprofiel oplis - OCSW Groningen (word)
Overzicht competentieprofiel opleider in school/stagebegeleider.

  Competentieprofiel praktijkbegeleider - OCSW Groningen (word)
Overzicht competentieprofiel praktijkbegeleider.

  Competentieprofiel stagecoŲrdinator - SBNOTW (word)
Competentieprofiel voor stagecoŲrdinatoren van Jan Ligthartscholen.

  Competenties van begeleiders - De Basis Arnhem (word)
Beschrijving van competenties van begeleiders van starters met o.a. hoofdkenmerken van het rolgedrag en voorbeelden van zichtbaar gedrag.

  Criteria voor studenten - Tangent (word)
Criteria waaraan studenten moeten voldoen om binnen Tangent door te gaan met hun stage.

Cursus coach - Van der Reeschool (word)
Informatie over de coachcursus.

Cursus coach vervolg - Van der Reeschool (word)
Nadere informatie over de coachcursus.

Cursus tot coach - Prodas (htm)
Profiel-omschrijving van een coach die de specifieke cursus daartoe gevolgd heeft.  

Definitieve selectie - VCPO Centraal Twente  (word)
Selectieprocedure van studenten met daarin de ijkpunten van beoordeling.

Draaiboekje begeleiding beginnende leerkrachten - VPCS Rotterdam (word)
Draaiboek voor de begeleiding van beginnende leerkrachten, inclusief overzicht van activiteiten die ingepland moeten worden.

Draaiboekje Opleiden in de school - VPCS Rotterdam (word)
Draaiboek voor opleiden in school, met daarin de diverse activiteiten die gedaan moeten worden: door wie, wanneer.

Eerste werkbespreking OIDS-Novem studenten - NOVEM (word)
Voortgangsafspraken met drie Oplis-studenten.

Evaluatie eerste half jaar - Ambelt - Verschoorschool (excel)
Evaluatiegegevens van eerste half jaar ervaring: inhoud, bijeenkomsten, studielast, portfolio en docent.

Evaluatie tweede half jaar - Ambelt - Verschoorschool (excel)
Evaluatie tweede half jaar 1 - Ambelt - Verschoorschool (excel)
Evaluatiegegevens van tweede half jaar ervaring: inhoud, bijeenkomsten, studielast, portfolio en docent.

  Evaluatie PDS 2003-2004 - SKOZOK Veldhoven (word)
Evaluatie van PDS op bs. de Drijfveer 2004, met o.a. koppeling van inhoudelijke ontwikkeling van de student gekoppeld aan de inhoudelijke ontwikkeling van de school.

Evaluatieformulier leerroute lerarenondersteuner - Ambelt - Verschoorschool (word)
Evaluatieformulier voor meting satisfactie tot dusver op de terreinen: inhoud, bijeenkomsten, studielast, portfolio en docent.

  Facilitering assistenten duaal - ZML Midden Brabant (word)
Voorstel faciliteringsregeling voor assistenten van ZML Midden-Brabant.

  Flyer - IJsselronde (powerpoint)
Handleiding Opleiden doe je samen waarin verschillende onderwerpen voor de student nader zijn uitgewerkt

  Flyer toekomstige studenten - PCBO Tytsjerksteradiel  (word)
Flyer met informatie voor studenten die in aanmerking willen komen voor het duale traject.

  Folder Pabo-studenten - SKOZOK Veldhoven (word)
Visiestuk over het Nieuwe leren, informatiefolder voor studenten om deel te nemen aan opleiden in school.

  Folder STIO 2004-2005 - CPOV (word)
Folder voor studenten over het project Samen Sterker in Opleiden, waarin ze uitgenodigd worden om hieraan deel te gaan nemen.

  Format evaluatie 2003-2004 - OOG Amsterdam (word)†
Evaluatieformat waarmee de opleiding (en het oplis-project) door de opleidingsschool geŽvalueerd kan worden.

  Format POP - SPO Venray  (word)
Toelichting op en beschrijving van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan en Format voor het POP.

  Formulier spotting - 't Ambelt Verschoorschool (word)
Scoringslijst voor didactisch handelen, in te vullen door observator en door de student zelf.

  Functieomschrijving OiS-ers - Van der Reeschool (word)
Formele taken van de oplisser t.o.v. de stage, de student en de coach.   

[ Pagina 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ]       

     
fiets.jpg (8909 bytes)