Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Werkplekleren - leerproces kandidaat 

  Aanleiding en evaluatie bij bachelorproject - SCO Lucas (word)
Reflectie op het bacholorproject, waarin 3de en 4de jaars universitaire studenten samenwerkten met 3de en 4de jaars pabo-studenten in het kader van OiS.

  Actieplannen - SBNOTW (word)
De uitwerking van een actieplan wordt toegelicht. Er zijn 3 fasen: start-, uitvoering- en afrondingsfase. De rollen van de betrokkenen worden per fase toegelicht, inclusief werk- en controleformulieren voor de student.

Advertentie 2004 - NOVEM (word)
Advertentie voor studenten waarin gevraagd wordt om te solliciteren als ze zich kunnen vinden in de eisen en wensen die gesteld worden aan OiS-studenten.

Afspraken coachingscursus stagementoren (word)
Beschrijving van de coachingscursus voor stagementoren in het kader van Opleiden in school.

 Begeleiden in de school BCOO Almere (word)
Notitie over begeleiding in de school op niveau van de school, groep en persoonlijk. 

Begeleiden Profiel studenten - OPO Apeldoorn (word)
Beschrijving van de kenmerken van profielopdrachten en het bijbehorend protocol begeleiding van studenten met profielopdracht.

  Begeleiding en beoordeling nieuwe leraren - SKPO OV Apeldoorn (word)
Stap voor stap de begeleiding en beoordeling van nieuwe leerkrachten.

  Begeleiding beginnende leerkrachten - Schoolbesturen ism Driestar (word)
Opzet begeleiding beginnende leerkrachten door de coach op de School met de Bijbel "Het Kompas" .

  Begeleiding stagiaires - Schoolbesturen ism Driestar (word)
Overzicht van de begeleiding van stagiaires en LIO-ers door een coach op de School met de Bijbel "Het Kompas".

Begeleiding medewerkers in een lerende organisatie - PCOU (word)
Beschrijving van de begeleidingsstructuur.

Begeleidingsinstrumenten - Panta Rhei  (word)
Informatie over vergelijking van verschillende begeleidingsinstrumenten ten behoeve van studenten, beginnende leerkrachten en zittende leerkrachten.

  Begeleidingsplan startende groepsleraren1 - Stg. Meervoud (word)
Opzet begeleidingsplan startende leerkrachten en bijbehorend draaiboek.

  Begeleidingsplan nieuwe leerkrachten - Schoolbesturen ism Driestar (word)
Begeleidingsplan van de Ds. Johannes Bogermanschool bestaand uit de onderdelen begeleiding nieuwe leerkrachten, beginnende leerkrachten, stagiaires en lio-ers door coach en mentor.

  Begeleidingsplan coaching nieuwe leerkrachten - Schoolbesturen ism Driestar (word)
Begeleidingsplan voor startende leerkrachten van den Eben HaŽzerschool te Teuge.

Begeleidingsrollen mentoren - VPCS Rotterdam (word)
Overzicht van de begeleidingsrollen van de mentoren en wat dan concreet betekent.

Begeleidingsverslag - BCOO Almere (word)
Formulier ten behoeve van de begeleiding

Behoefte-inventarisatie stageplaatsen - SBNOTW (word)
Invulschema om stageplaatsen in kaart te brengen.

Beleidsontwikkeling - Panta Rhei  (word)
Beleidsontwikkeling inzake werving, selectie en beloning studenten. Er wordt een aantal varianten uitgewerkt.

Beleidsplan opleider in de school - NOVEM (word)
Beleidsplan voor een van de scholen die mee doet aan OiS binnen de Novem stichting incl. inhoudelijke uitwerking, betrokkenen.

Bespreking 25 september 2003 - NOVEM (word)
Voortgangsbespreking en vragen binnen OiS.

Bespreking 31 oktober 2003 met 3 studenten - NOVEM (word)
Voortgangsbespreking met 3 studenten over POP's, intervisie en w.v.t.t.k.
              

[Pagina 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ]       

     
fiets.jpg (8909 bytes)