Home     

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Werkplekleren - algemeen
   
  Meerwaarde PDS - Prodas (word)
Overzicht van voordelen/meerwaarde van Oplis voor studenten, besturen, basisscholen en opleidingsinstituut.

  Notitie plusleraar - De Basis Arnhem (word)
Kenmerken van het project de Plusleraar, de opbrengsten van het project, consequenties voor het systeem van vervanging en verdere mogelijkheden.

  Opzet programma zij-instromers - 't Ambelt Verschoorschool (word)
Programmaopzet voor zij-instromers in de opleiding voor leraarondersteuners die de leerroute Leraarondersteuner met goed gevolg hebben afgerond en willen worden toegelaten tot de verkorte deeltijdopleiding.

  Presentatie zij-instroom - OOG Amsterdam (powerpoint)†
Presentatie waarom er gewerkt wordt met zij-instromers.

Taken rollen betrokkenen - OCSW Groningen (word)
Overzicht van taken en rollen van de instituutsbegeleider, opleider in school en coach.

  Van Stagebegeleiding naar werkplekleren - VPCS Rotterdam (word)
Document om te komen van stagebegeleiding naar werkplekbegeleiding, met daarin de nieuwe uitgangspunten.

  Velonartikel_april2003 - Prodas (pdf)
Artikel uit Velon tijdschrift (april 2003) over Kenmerken van een krachtige werkplekleeromgeving voor aanstaande leraren in het basisonderwijs.
  

 

     
fiets.jpg (8909 bytes)