Home     

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Bestuursspecifieke benadering - algemeen
   

  Planning Opleiden in school 2002-2004 - De Basis Arnhem (word)
Planning van alle activiteiten per maand binnen het project Opleiden in school van 2002 t/m 2004.

PDS en werkplekleren - Prodas (powerpoint)
PowerPoint Presentatie over Opleiden in school, met doelstellingen, visie, participanten en meerwaarde voor de diverse participanten.

Plan Gedualiseerd opleiden - PCBO Tytsjerksteradiel  (word)
Uitgewerkt plan gedualiseerd opleiden.

Presentatie - OCSW Groningen (powerpoint)
Presentatie over Opleiden in school waarin aandacht voor de relatie initiŽle lerarenopleiding, de professionele ontwikkeling van leraren, de schoolontwikkeling en het personeelsbeleid.

Projectplan - IJsselronde (word)
Projectplan waarin de verschillende onderdelen van Opleiden in school zijn uitgewerkt

  Projectplan Opleiden in school - BOB Amstelveen (word) 
Uitwerking van het projectplan conform de richtlijnen in de circulaire van Opleiden in school.

Projectplan Opleiden in de School - PCBO Tytsjerksteradiel  (word)
Projectplan Opleiden in school PCBO Tytsjerksteradiel.

  Projectplan Opleiden in school - RVKO (word)
Projectplan Opleiden in school.

Projectvoorstel - OCSW Groningen (word)
Projectvoorstel 'Opleider in school' gericht op afstemming tussen de lerarenopleiding en de praktijk van het lesgeven.

Stagevergoeding - OCSW Groningen (word)
Afspraken over stagevergoedingen.

Terugblik en activiteitenvoorstel - OCSW Groningen (word)
Terugblik op het project opleiden in school (2001-2003) en voorstel voor het vervolg (2003-2004).

  De toekomst van het project - OOG Amsterdam (word) 
Een visie op Opleiden in school, na de twee gesubsidieerde projectjaren. De toekomst van Opleiden in school.

  Tussenrapportage opleiden in de school - De Basis Arnhem (word)
Voortgangsrapportage project Opleiden in school met projectactiviteiten, projectresultaten en projectervaringen.

  Verantwoording Opleiden in school - OOG Amsterdam (word)†
Verantwoording project opleiden in school in Amsterdam. Met o.a. projectervaringen.

  Vinden en binden, lijst met afkortingen - SKPO OV Apeldoorn (word)
Lijst met allerlei mogelijke afkortingen.

  Visie concept Opleiden in school - SKPO OV Apeldoorn (word)
Visie: Opleiden in school, School in beweging.

Visie waarom OiS - Van der Reeschool (word)
Waarom meedoen aan een oplisproject, taken van de coach en de pabo-coŲrdinator.

  Visie werkplekleren - Schoolbesturen ism Driestar (powerpoint)
Presentatie over het project Opleiden in school van uit de Eben HaŽzerschool.

  Voorlichtingsbrochure Opleiden in school - SPO Utrecht (pdf)
Voorlichtingsbrochure over ervaringen met Opleiden in school.

  Voortgangsrapportage - SPO Utrecht (word)
Voortgangsrapportage van Opleiden in school maart 2003 SPO Utrecht.

Werkgelegenheidsplan 2004-2008 - Panta Rhei  (word)
Aan het project opleiden in school (en IPB) gerelateerde informatie:
Het werkgelegenheidsplan geeft informatie over verschillende aspecten van de werkgelegenheid op basis waarvan (bovenschoolse) afspraken gemaakt kunnen worden.

[ Pagina 1 - 2 ]       

     
fiets.jpg (8909 bytes)