Home     

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Bestuursspecifieke benadering - algemeen
 
 
Actieplan opleidingsbeleid - OCSW Groningen (word)
Eerste aanzet tot het actieplan Opleidingsbeleid.

Activiteitenplan Pilot opleiden in school 2004 - OPO Apeldoorn (word)
Activiteitenplan Opleiden in school, schematisch overzicht van tijdpad, activiteiten belanghebbenden en onderwerpen.

  Begeleidingsplan - De Basis Arnhem (word)
Uiteenzetting van betrokkenen binnen Opleiden in school en een overzicht van wie betrokken is bij de begeleiding of beoordeling van diverse type studenten die in het Oplis-project deelnemen.

Eindverslag Opleiden in school - VPCS Rotterdam (word)
Eindverslag van het project Opleiden in school van de VPCS Rotterdam.

  Eindverslag opleiden in school juni - Schoolbesturen ism Driestar (word)
Eindverslag Opleiden in school van de Vereniging van scholen met de Bijbel te Nieuw-Lekkerland.

  Evaluatie - SKPO OV Apeldoorn (word)
Aanzet tot een evaluatie, projectachtergronden en beoogde resultaten.

Gedachten over Opleiden in school - VPCS Rotterdam (word)
Gedachten m.b.t. Opleiden in school en enkele Uitgangspunten.

Inleiding voor de basiscursus cois - NOVEM (powerpoint)
Presentatie als inleiding op het traject OiS, op de basiscursus CoŲrdinator OiS.

Invulling projectplan - VPCBO Amersfoort (word) 
Projectplan Opleiden in school nader en concreter ingevuld. 

  Kengetallen - OOG Amsterdam (word)†
Kengetallen van opleiden in school binnen BO3 Amsterdam.

Lerarentekort - OCSW Groningen (word)
Samenvatting van het plan van aanpak lerarentekort in het primair (speciaal) onderwijs gemeente Groningen.

Ontwikkelmodel beleidsplan - NOVEM (word)
Beleidsplan, stappenplan en visie over OiS.
     

[ Pagina 1 - 2  ]       

     
fiets.jpg (8909 bytes)