Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Bestuursspecifieke benadering - Opleidingroutes via Opleiden in school

Activiteitenverslag zij-instroom 2002 - BOO Rotterdam (word)
Activiteitenverslag zij-instromers uit het beroep binnen het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam 2001-2003.

Blauwdruk MBO extra 2004 - BOO Rotterdam (word)
Informatie over de deelopleiding Onderwijs assistent extra

Cursus begeleidingsvaardigheden - OPO Apeldoorn (word)
Overzicht van de inhoud van de training gericht op begeleidingsvaardigheden voor stage-begeleiders-op-locatie.

Faciliteitenregeling assistenten ROC - Mytylschool Tilburg (word)
De faciliteitenregeling heeft betrekking op het opleidingstraject voor assistenten via het ROC Midden-Brabant.

Info onderwijsassistent ovdb - Mytylschool Tilburg (word)
Informatie over opleiding onderwijsassistent van het OVDB.

  Inwerken starters assistenten - ZML Midden Brabant (word)
Protocol en plan van aanpak inwerken onderwijsassistenten

  Inwerken starters leraren - ZML Midden Brabant (word)
Plan van aanpak inwerken nieuw personeel

  Leerroute coachen in onderwijs - OOG Amsterdam (word)†
Uitleg wat coachen in het kader van opleiden in school inhoudt en welke alternatieven er zijn.

Leerroutes lerarenondersteuners - Ambelt - Verschoorschool (word)
Omschrijving van de opleiding tot lerarenondersteuners: doel, doelgroep, behaalde competenties en beroepsprofiel.

OiS-traject - NOVEM (powerpoint)
Opleiden in school: presentatie over het project binnen Novem: betrokkenen, uitgangspunten, competenties.

Onderwijsinhouden Onderwijsassistent - Mytylschool Tilburg (word)
Overzicht van de onderwijsinhouden van de opleiding Onderwijsassistent, niveau 4.

Opbouw bijeenkomsten leerroute lerarenondersteuner SBO/REC 2003-2004 - Ambelt - Verschoorschool (word)
Opbouw van bijeenkomsten voor de opleiding van lerarenondersteuner, om te komen tot certificering. Korte inhoudsomschrijving van de 12 bijeenkomsten.

  Opzet van de training - Schoolbesturen ism Driestar (word)
Overzicht van Opleiden in de school met trainingen o.a. voor coaches, mentoren.

  Penta DOD1 - Mytylschool Tilburg (powerpoint)
Toelichting op de duale opleidingstraject docent voorgezet onderwijs van PENTA college CSG en Hogeschool Rotterdam. 

  Penta DOD2 - Mytylschool Tilburg (powerpoint)
Informatie voor studenten over deelname aan het opleidingstraject van PENTA college CSG en Hogeschool Rotterdam.

   Prť-liotraject reader studenten (en coaches) - RVKO (word)
Uitgewerkt projectboek voor het pre-LIO-traject o.a. over stage-activiteiten, vormen van begeleiding, duur et cetera.

  Presentatie opleidingstraject - SKPOW (powerpoint)
Presentatie over de invulling van het opleidingstraject.

  Projectplan scholing assistenten REC  - Mytylschool Tilburg (word)
Projectplan scholingstraject assistenten t.b.v. de scholing in het REC Midden-Brabant waarbij met name gekeken is naar de competenties op pedagogisch-didactisch gebied en op verplegend-verzorgend gebied. In de bijlage is het Competentieprofiel van de functie assistent binnen de scholen van het REC Midden-Brabant opgenomen.

  Scholingstraject assistenten REC ROC - ZML Midden Brabant (word)
Projectplan scholingstraject assistenten ten behoeve van de scholen in REC Midden Brabant.

  Stagebeleid concept 1 - NOVEM (word)
Stagebeleid van Novem, inclusief uitleg bij twee uitwerkingen en de wetgeving rondom stageplaatsen.

  Studieroute zij-instromers - OOG Amsterdam (word)†
Totale uitleg van de studieroute van een zij-instromer, inclusief schema van assessment tot getuigschrift.

  SVIB cursus - OOG Amsterdam (word)†
Overzicht van de inhoud van diverse opleidingen en begeleiding van het Seminarium voor Orthopedagogiek in het kader van opleiden in school.

  Uitleg scholingsplan - BCOO Almere (word)
Informatie over de opleiding voor onderwijsassistenten.

  Voorlichting OiS - SKPO OV Apeldoorn (powerpoint)
Voorlichting aan studenten over Opleiden in school.
  

  

     
fiets.jpg (8909 bytes)