Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Bestuursspecifieke benadering - stappen om draagvlak te creŽren  
   
  Adviessessie Verder met opleiden in school - SWVOO Oost-Groningen (powerpoint)
Presentatie over het project Opleiden in school en de inbedding in onderwijskundig beleid en integraal personeelsbeleid.

  Brief informatie scholen voortgang - SWVOO Oost-Groningen (word)
Informatie voor de scholen binnen het samenwerkingsverband over opleiden in school.

Brief ouders - NOVEM (word)
Informatieve brief aan de ouders over het nieuwe project Opleiden in school.

  Brief personeel - NOVEM (word)
Informatieve brief aan het personeel van de stichting over het nieuwe project Opleiden in school.

Chronologisch overzicht oplis - SWVOO Oost-Groningen (word)
Chronologisch overzicht van activiteiten in het kader van opleiden in school.

  Conclusies overleg Pabo en directeurenberaad - SKPOW (word)
Conclusies overleg Pabo en directeurenberaad naar aanleiding van presentatie Pabo.

  Conferentie Opleiden doe je samen - SKPOW (word)
Persbericht over de conferentie Opleiden doe je samen georganiseerd door de besturen voor Katholiek primair onderwijs in de regio Rotterdam en de Pabo Thomas More.

Draagvlak - PCOU (word)
Stand van zaken notitie Opleiden in school maart 2004.

Draagvlak directeuren - CPOV (word)
Discussie en meningsvorming tijdens een Directeurenbijeenkomst over Opleiden in School binnen het project Samen Sterker in Opleiden.

  Draagvlakpeiling OIS - SCO Lucas (word)
Mening van niet en wel PDS-directeuren over een aantal zaken rondom PDS met daaruit volgend een advies voor het schoolbestuur over hoe om te gaan met PDS.

  Flyer opleiding opleidingsleerkracht - OOG Amsterdam (word)†
Korte informatieve flyer over de opleidingsleerkacht.

Format met beschrijving van het OiS-project - SCOH (word)
Doelstellingen van het project OiS binnen de stichting.

  Format OPLIS-besluit - SWVOO Oost-Groningen (word)
Format OPLIS_besluit in directeurenvergadering met afspraken over besteding van de middelen en invulling van de 5 topics.

Gedualiseerd, toekomstbespiegeling - PCBO Tytsjerksteradiel  (word)
Toelichting op de mogelijkheden die Opleiden in school kan bieden, uitgewerkt naar verschillende aspecten.

  Groeimodel teamteaching - SKOZOK Veldhoven (word)
Groeidocument over teamteaching, tijdens startconferentie in mei 2002 gepresenteerd.

  De kennisbasis in een competentiegerichte en werkplekgestuurde opleiding - SKOZOK Veldhoven (word)
Nota en discussie stuk over competentiegerichte en werkplekgestuurde opleiding door Jozef Kok.
  
  Kosten en baten ingevuld - SWVOO Oost-Groningen (excel)
Overzicht van kosten en baten per school.

Matrix Opleiden doe je samen - IJsselronde (word)
Overzicht van het project Opleiden doe je samen in de matrix van Camp.

  MR bestuur informeren - SBNOTW (word)
Informatie over Opleiden in school gericht op bestuur en GMR.

  Nieuwsbrief 1 - Tangent (word)
Nieuwsbrief 1: Subsidie en Doelstelling, de Werkgroep en Plannen 2003/2004.

  Nieuwsbrief 2 - Tangent (word)
Nieuwsbrief 1: Andere deelnemers en het convenant, Cursus algemeen praktijkbegeleider, Protocol stagiaires en Schoolbezoeken Pabo.

  Nieuwsbrief 3 - Tangent (word)
Nieuwsbrief 3: Einde project, Hoe nu verder? en Pabo op school.

  Nieuwsbrief januari 2004 - OOG Amsterdam (pdf)†
Nieuwsbrief van AZA januari 2004 over Opleiden in school.

  Nieuwsbrief maart 2004 - OOG Amsterdam (pdf)†
Nieuwsbrief van AZA maart 2004 over Opleiden in school.

  Opbrengsten PDS - SKOZOK Veldhoven (word)
Opbrengsten van Opleiden in school voor alle participanten en betrokkenen.
 
Oerwegingen voor een beleidsnotitie MosaLira betreffende Opleiden in school - MosaLira Maastricht (word)
Overwegingen voor een beleidsnotitie MosaLira betreffende Opleiden in School.

  Het OIS project Hoe verder - SPCO (word)
Uitnodiging ter bespreking van het projectplan "Opleiden in de school" 

  Opleiden in school - Ambiorix (word) 
Inleiding op Opleiden in school: wat is er reeds gebeurd en hoe gaan we verder.

  Opleiden in school  - Tangent (powerpoint) 
Opleiden in school: Inleiding op het project, Doelen, Knelpunten en Uitvoering.

  Opleiden in school - RMU1 - Schoolbesturen ism Driestar (word)
Artikel Opleiden in school dat geplaatst is in het magazine van RMU-sektor onderwijs. Artikel is van de J. Bogermanschool te Houten en de Eben HaŽzerschool te Utrecht.

Opleiden in school concrete actie - BOO Rotterdam (word)
Concrete actie om binnen het project OiS verder te komen door een competentieprofiel op te stellen van de Opleidingsdocent.

Opleiden in school KA - Mytylschool Tilburg (powerpoint)
Toelichting op Opleiden in school (PDS).

Opleiden in school Landelijke slotconferentie - Ambiorix (word)
Uitnodiging voor de landelijke conferentie op 12 mei 2004 aan alle betrokkenen van het project Opleiden in school.

Opleiden in school RVT - Mytylschool Tilburg (powerpoint)
Presentatie over Opleiden in school, huidige versus gewenste situatie, invulling van het project.

  Opleiden in school ZML presentatie - ZML Midden Brabant (powerpoint)
Toelichting op het project Opleiden in school

Opleiden tot werkplekleren schema - IJsselronde (word)
Schematisch overzicht aanbod versus vraagkant in opleiden tot werkplekleren.
 
  Oplossingen knelpunten OIS - Stg. Meervoud (word)
Lijst van geconstateerde knelpunten bij Opleiden in school en de oplossingsrichtingen daarbij.
   

[ Pagina 1 - 2 ]       

     
fiets.jpg (8909 bytes)