Home  

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkOpleiders in school Netwerk Noord beleggen eigen intervisiebijeenkomsten


De opleiders in school (Oplissers) in het regionale netwerk Noord treffen elkaar binnen verschillende gremia. De geplande netwerkbijeenkomsten in het kader van het ontwikkelproject focussen met name op de realisatie van de landelijke ontwikkeldoelstellingen. Omdat de Oplissers uit de provincie Groningen ook actief zijn als begeleiders in de reguliere opleidingstrajecten van de pabo van de Hanzehogeschool, organiseert de pabo voor hen aparte werkbijeenkomsten. 
Omdat de frequentie van de landelijke netwerkbijeenkomsten laag is en de bijeenkomsten vanuit de pabo een andere agenda hebben en niet voor alle netwerkleden bedoeld zijn, 
 hebben de Oplissers ervoor gekozen om tussentijds bijeen te komen om hun ervaringen te delen en van elkaar te leren. Tijdens deze bijeenkomsten houden Oplissers elkaar de spiegel voor bij de uitvoering van hun begeleidingstaak. In aansluiting op de door de pabo georganiseerde professionalisering van Oplissers bieden deze intervisiebijeenkomsten binnen eigen kring de mogelijkheid om tot verdieping te komen. De ingebrachte casuÔstiek vanuit de diverse contexten - verschillende paboís, verschillende bestuurlijke verhoudingen, verschillende scholen, verschillende lerende medewerkers - biedt een verrijking die niet via een training geprogrammeerd zou kunnen worden. Oplissers leren zo ook "op de werkplek".
  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)