Home  

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkHoe leer je verder (inbedding in IPB)?


Opleiden in school gaat niet alleen om het initieel opleiden van onderwijsassistenten en leraren. Ook de voortgezette opleiding van onderwijspersoneel is van belang. Hierbij spelen het kwaliteitsbeleid, het onderwijskundig beleid en daaraan gerelateerd integraal personeelsbeleid (IPB) een cruciale rol.

Enkele scholen verwoorden op welke wijze het opleiden in school is ingebed in het IPB. 
De voortgezette opleiding krijgt vorm via trainingen, opleidingstrajecten en intervisie.

Opleiders in school Netwerk Noord beleggen eigen intervisiebijeenkomsten
Het regionale netwerk Noord van opleiden in school heeft ervoor gekozen om naast de geplande netwerkbijeenkomsten de opleiders in school (Oplissers) bij een te laten komen om hun ervaringen te delen en van elkaar te leren.   lees verder  >>

Een impuls aan IPB met organisatorische obstakels
Organisatorische perikelen betekenen niet dat het project inhoudelijk stilstaat. De Van der Reeschool kent een taak- en functieprofiel voor de groepsleerkrachten. Er worden zeven verantwoordelijkheidsgebieden beschreven met de bijbehorende kerntaken.   lees verder  >>
  

  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)