Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkDe opleidingsinfrastructuur van Almere

Om de initiŽle opleiding van leraren (inclusief zij-instromers) en onderwijsassistenten systematisch aan te pakken heeft de bestuurscommissie openbaar onderwijs Almere intern een opleidingsinfrastructuur ingericht. In Almere is een stedelijk coŲrdinator stage en duale trajecten verantwoordelijk voor de vormgeving van opleiden in de school. Zij regelt de matching van kandidaten met scholen voor de hele stad en alle betrokken opleidingsinstituten. In nauw overleg met drie clusterdirecteuren primair onderwijs verzorgt deze coŲrdinator de ondersteuning en het kennisdelen van 21 bovenschoolse opleidingsleraren die in dienst zijn van het bestuur. De aansturing van opleidingsleraren ligt bij de clusterdirecteuren. Binnen deze infrastructuur begeleidt de opleidingsleraar de individuele competentieontwikkeling van zij-instromers, LIOís, pabo-studenten en onderwijsassistenten in opleiding. 
Omdat de opleidingsleraren formeel een vaste werkplek hebben, voeren zij hun functioneringsgesprekken met hun basisschooldirecteur.
 Hun functie spreidt zich echter over meerdere scholen. Zo kunnen opleidingsleraren vaste begeleider blijven voor aspirant leraren en onderwijsassistenten. De werkbegeleiding op groepsniveau vindt plaats door de mentor/groepsleerkracht.
Voor de begeleiding van zij-instromers is het opleidingsplan richtinggevend. Dit plan komt tot stand op basis van driepartijenoverleg (zij-instromer, opleidingscoŲrdinator pabo, directeur basisschool). Op basis van de uitkomsten van het geschiktheidsonderzoek kijken betrokkenen naar leermogelijkheden op de werkplek, de te verwerven competenties en de bijdrage die de pabo hieraan kan leveren.
De opleidingsleraar stuurt vervolgens het leren op de werkplek aan. Door regelmatig overleg met de zij-instromer, de studiebegeleider van de pabo en de directeur van de basisschool is de opleidingsleraar in staat om de leerwensen en de werkwensen van betrokkenen op elkaar af te stemmen.
  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)