Home   

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkDe leerjaarcoördinator als spin in het opleidingsweb


In basisschool Onze Wereld bestaat ieder leerjaar uit vier parallelgroepen. De leerjaarcoördinator geeft leiding aan drie collega-groepsleerkrachten, enkele lerarenondersteuners en vaak ook aan een LIO, prisma-leerkracht en een interne begeleider voor de betreffende leerlingengroep. De leerjaarcoördinator stuurt tussen de 7 en 10 collega’s aan, die zich gezamenlijk bezig houden met de ontwikkeling en het leren van honderd kinderen.
Binnen een leerjaar wordt veel groepsdoorbrekend gewerkt. Om alle kinderen op verschillende niveaus te kunnen bedienen worden bij veel vakken de kinderen verdeeld over de verschillende personeelsleden van dat jaar. Op die manier krijgt ieder kind instructie op het eigen niveau. Een dergelijk systeem vraagt veel overleg tussen alle betrokkenen. 
 


In het dagelijkse leerjaarteamoverleg komt alle informatie over de voortgang van leerprocessen bij kinderen ter sprake. Een cultuur van openheid en leren van en met elkaar is daarbij de sleutel van succes.
De leerjaarcoördinator is verantwoordelijk voor het bevorderen van deze op leren gerichte cultuur. De (duale) opleiding van collega’s vindt plaats in het verlengde van de beoogde primaire processen. Het bevorderen van het leren van kinderen in de groep is vertrekpunt voor leer-werkactiviteiten in het kader van de pabo-opleiding. Dit bewaakt de leerjaarcoördinator.
Om tot een reële werkbelasting van duale studenten te komen vervult de coach - die niet per se aan een bepaalde groep is verbonden - een bemiddelende rol naar de leerjaarcoördinator. De coach ondersteunt studenten bij het vertalen van opleidingsopdrachten naar de praktijk.
  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)