Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkDe Twentse basisschool als onderwijs-werkplaats

In de opleidingsscholen van VPCO Centraal Twente maken interne opleiders basisonderwijs werk van onderwijs en opleiden in school. In de eerste zes weken van het opleidingstraject voor eerstejaars pabo laten zij studenten kennismaken met de eisen die aan zelfsturing zijn verbonden. Studenten kunnen - maar moeten ook - veel in korte tijd. Naast kennismaken met de praktijk van de basisschool nemen studenten hun eigen ontwikkeling ter hand. 
Vervolgens wordt gezamenlijk de balans opgemaakt: "Is dit een plezierig traject en zit je op de juiste basisschool?"
 Wanneer de balans positief uitvalt gaat de ontwikkeling in rap tempo verder. Daarbij vervult de interne opleider basisonderwijs een belangrijke rol.
 

Onderwijswerkplaats als kennisplatform
De intern opleider slaat de brug tussen alle vragen van studenten en de personen die deze vragen voor de student kan helpen beantwoorden. 
Dit kan een mentor zijn die heel ervaren is op een bepaald terrein of er veel over weet. Bijvoorbeeld een collega die veel weet over prentenboeken. Dit wordt vormgegeven in een zogenaamde onderwijs- werkplaats. Studenten kunnen sommige vragen, die meer specifiek zijn, bijvoorbeeld over reken- en wiskundeonderwijs, in de onderwijswerkplaats op school ook stellen aan vakdocenten van de pabo. Wanneer mentoren hieraan participeren komt deze uitwisseling van kennis ook ten goede aan het huidige personeel. Deze kant wil het bestuur ook op gaan. Eerst kijkt de opleider in school intern "wat hebben we in huis?", daarna eventueel "extern halen en dan ten goede laten komen aan alle leerkrachten in de scholen".
  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)