Home   

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkHoe leer je op de werkplek?

Zodra betrokkenen weten wie er op de werkplek leren en wat zij willen leren (leerdoelen, POP) kunnen zij concrete leer-werkactiviteiten ontwerpen en uitvoeren. Soms is een lerende daartoe zelf in staat, soms vraagt dit om sturing vanuit een opleider in school en soms heeft een school een hele expliciete schoolontwikkelingsvraag die de leer-werkactiviteiten voorstructureren. 

Enkele scholen verwoorden op welke wijze het ontwerpen van leer-werkactiviteiten verloopt en hoe de begeleiding en beoordeling vorm krijgt.

Onduidelijkheid over leer-werkactiviteiten maakt zij-instromers onzeker
Uit actieonderzoek in Almere is gebleken dat veel zij-instromers onrustig en onzeker worden doordat voor hen de inhoud en het verloop van de studie onvoldoende helder is op het moment van start op de school. lees verder  >>

De Twentse basisschool als onderwijs-werkplaats
Opleiden in de onderwijs-werkplaats op school daagt studenten uit. Wanneer mentoren hieraan participeren zijn er ook effecten op teamniveau. lees verder  >>

De leerjaarco÷rdinator als spin in het opleidingsweb
Bij Onze Wereld, een grote basisschool in Den Haag, liggen verantwoordelijkheden voor primaire processen laag in de organisatie. Dit geldt ook voor de opleidingsprocessen.  lees verder  >>

De opleidingsinfrastructuur van Almere
In Almere zijn 21 opleidingsleraren in dienst van de bestuurscommissie openbaar onderwijs. Het samenspel met directeuren, clusterdirecteuren en de stedelijk co÷rdinator stage en duale trajecten levert een unieke opleidingsinfrastructuur. lees verder  >>

Samen werken aan een nieuwe opleiding
Een IOB-er werkt intensief samen met de praktijkstudieleider van de Pabo om theorie en praktijk zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Ervaringen van De Telgenkamp te Hengelo. lees verder  >>
 
  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)