Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkRealistische oriŽntatie op taakinhoud leerkracht basisonderwijs noodzaak

Naar aanleiding van de enquÍtes onder directeuren en zij-instromers in Almere is gebleken dat veel startende zij-instromers onvoldoende op de hoogte zijn geweest van de werkelijk taakinhouden als leerkracht in het basisonderwijs.
Een groot deel van de taakinhouden komt aan bod bij het intake-gesprek en de sollicitatie.
We pleiten ervoor dat er tijdens de sollicitatieprocedure nadrukkelijk wordt nagegaan, of er bij de zij-instromer behoefte bestaat het werken als leerkracht eerst verder in het veld te verkennen voordat het assessment wordt aangevraagd. Ook kan de sollicitatiecommissie tot het oordeel komen dat de sollicitant onvoldoende op de hoogte is van de taakinhouden en tot een verkenning verplichten. Teleurstelling bij de zij-instromer (en ook bij de school ) en uitgaven voor het assessment kunnen op deze manier worden voorkomen.
 Het kan dus nodig zijn de "potentiŽle zij-instromer" voor stage het veld in te sturen.
Geschiktheid op competenties kan tijdens deze periode, naast de afname van een assessment, getoetst worden door directies en opleidingsleerkrachten. Men mag verwachten dat er met name een beter beeld ontstaat of de kandidaat voldoende interactieve vaardigheden in huis heeft om een eigen groep te gaan runnen en in staat is deze, indien nodig, verder te ontwikkelen .
Tevens kan de zij-instromer middels een stageperiode een redelijk beeld van het beroep krijgen.

Opbrengsten van onderzoek op dit gebied zijn terug te vinden in het artikel "Leraren steeds vaker in de praktijk opgeleid"(Onderwijsblad; nr 18.19 oktober 2002).
  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)