Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkEenduidigheid in verslagen assessment

Om goed te kunnen bepalen welke competenties zij-instromers moeten verwerven, is bij scholen in Almere behoefte aan meer eenduidigheid in assessmentverslagen: 

Uit ons onderzoek is gebleken dat de verslaglegging n.a.v. de assessments kan verschillen. Het assessment dient als basis voor het tripartiete overleg en is voor alle partijen het middel, om het duale traject zo optimaal mogelijk aan te bieden.
 


Alle partijen moeten uit het verslag op kunnen maken wat voor de zij-instromer van belang is om zich te kunnen ontwikkelen. 
Als er een duidelijke opleidingsvraag vanuit het assessment gepresenteerd wordt, kan pas goed nagegaan worden welk stuk scholing de zij-instromer op de werkplek kan worden aangeboden en welk deel de opleiding kan verzorgen.

N.B. Het assessmentverslag is bedoeld voor de zij-instromer, de directeur en de opleiding.
  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)