Home   

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkPlaatsingsvoorwaarden zij-instromers basisonderwijs 

Het Zij-instromers Inwerkplan van openbaar onderwijs Almere bevat aanbevelingen voor een goede match tussen zij-instromer en school:

In het kader van integraal personeelsbeleid is het goed te weten wat alle partijen verwachten en kunnen bieden.
Er is sprake van 2 partijen, de zij-instromer en de school. Voordat een zij-instromer aan een bepaalde school wordt gekoppeld, is het wenselijk na te gaan of er sprake van een juiste "match" is. 
Hulpmiddel hierbij is het assessmentverslag. Beheerste competenties zijn daarin aangegeven en kunnen de keuze voor een bepaalde school ondersteunen.

Vraag en aanbod dienen door beide partijen duidelijk naar voren te worden gebracht.
Belangrijk hierbij is, dat de doelen van de school en de zij-instromer met elkaar in relatie worden gebracht.

De school heeft belang bij zij-instromers die een bepaalde bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs en de zij-instromer heeft belang bij een school die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling tot een vakbekwaam leerkracht.

Criteria die van toepassing kunnen zijn op de plaatsing van een zij-instromer op een school en in een bepaalde groep zijn onder te verdelen in 3 categorieŽn: 
 


Criteria die van belang zijn voor plaatsing op een type basisschool :
openbaar of bijzonder onderwijs
regulier of speciaal onderwijs
traditioneel of traditioneel vernieuwend onderwijs
nadrukkelijke voorkeur / afkeur voor intensief multicultureel onderwijs
eventuele aanbevelingen in het assessmentverslag dienen meegenomen te worden bij de plaatsing.

Criteria die van belang zijn voor plaatsing op een specifieke school:
bereidheid tot investeren door team
bereidheid tot investeren van parallelcollega, om als "maatje" te fungeren
bereidheid om gedurende de eerste 3 weken binnen de formatie ruimte te creŽren de zij-instromer een introductieperiode te laten volgen
interesse voor de ontwikkeling van de zij-instromer
bereidheid binnen het team taken over te nemen.

Criteria die van belang zij voor plaatsing in een bepaalde groep:
startende zij-instromers bij voorkeur niet plaatsen in groep 3 of 8
affiniteit leeftijdsgroep van de zij-instromer
inschatting succesgarantie koppeling zij-instromer aan specifieke groep, tevens rekening houdend met assessmentverslag.

Themasite Inspectie : Zij-instromers in het basisonderwijs in Almere

  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)