Home   

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkWat ga je leren, wat leer je waar?

In een willekeurige school kun je niet altijd alle competenties verwerven. In een ‘witte Montessorischool’ leer je andere dingen dan in een ‘zwarte effectieve school’. Dit ligt niet altijd aan de school. Studenten, onderwijsassistenten, LIO’s en zij-instromers verschillen in leeroriëntatie. Niet iedere leerweg is voor iedereen het meest passend. 
Ook zijn opleiders en begeleiders vanuit instituten en op de werkplek niet altijd bekwaam genoeg om competenties van lerenden te verbreden en verdiepen?

Hoe gaan scholen/schoolbesturen en hun educatieve partners om met verschillen tussen scholen, verschillen tussen lerenden en verschillen tussen opleiders?

Competentiegericht leren op de werkplek
Het traject Opleiden in school valt eigenlijk in 2 onderdelen uiteen. Op de eerste plaats gaat het om de uitwerking van werkplekleren en  op de tweede plaats om het werken met profielen.  lees verder  >>

Netwerk West: geen zwart-wit benadering

In het regionale netwerk West is discussie gevoerd over de vraag ‘Wat leer je waar?’ Opleiden in school blijkt echter geen simpele optelsom van werkplekleren en institutioneel leren. lees verder  >>

SKPOW: naar afstemming tussen lerende, werkplek en opleiding
Binnen scholen van SKPOW spelen schoolontwikkelingsthema’s, maar de leervragen van LIO’s liggen ergens anders. Hoe pak je dit nu aan?  lees verder  >>

Nicolaasschool (RVKO): de kloof tussen theorie en praktijk
De Nicolaasschool mikt op ‘binnenstadscompetenties’. Welke stappen zijn gezet en wat verwacht zij van de pabo? lees verder  >>
  
Plaatsingsvoorwaarden zij-instromers basisonderwijs 

Het Zij-instromers Inwerkplan van openbaar onderwijs Almere bevat aanbevelingen voor een goede match tussen zij-instromer en school. lees verder  >>

Eenduidigheid in verslagen assessment
Om goed te kunnen bepalen welke competenties zij-instromers moeten verwerven, is bij scholen in Almere behoefte aan meer eenduidigheid in assessmentverslagen. lees verder  >>

Realistische oriëntatie op taakinhoud leerkracht basisonderwijs noodzaak
Naar aanleiding van de enquêtes onder directeuren en zij-instromers in Almere is gebleken dat veel startende zij-instromers onvoldoende op de hoogte zijn geweest van de werkelijk taakinhouden als leerkracht in het basisonderwijs. lees verder  >>
 
  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)