Home   

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkIntegrale aanpak in Almere


Het primair onderwijs in Almere heeft voor zichzelf kwantitatieve doelstellingen geformuleerd wat betreft opleiden in school. Op 42 basisscholen zijn 320 stageplaatsen voor studenten van de lerarenopleidingen. Daarnaast zijn er 64 zij-instromers via een bulkcontract geplaatst. Vervolgens heeft iedere school in principe een LIO met een leer-arbeidsovereenkomst, totaal 47. Bovendien voorzien de scholen in een leerplek voor 62 ROC-studenten die de duale opleiding voor onderwijsassistent (niveau 4) volgen. Tenslotte zijn er momenteel 7 kandidaten in scholen geplaatst die in het kader van de Integratie Surinaamse, Arubaanse en Antilliaanse Onderwijskrachten (ISO) een tweejarig opleidingstraject volgen.
Voor beginnende leerkrachten voorziet Almere in een mentoraatsysteem. Voor iedere beginner is er een mentormaatje. Dit kan een duo-partner zijn of een collega uit een parallelgroep. Met name bij de praktisch-organisatorische ondersteuning bij het dagelijks werk vervult het mentormaatje een cruciale rol. Aan excellente leraren is de mogelijkheid geboden zich te professionaliseren tot opleidingsleraar. 
 Voor deze nieuwe taakstelling hebben zij een opleiding gevolgd. Een belangrijk element hiervan is het ontwerpen van concrete producten die in het kader van opleiden in school gebruikt kunnen worden. Deze producten presenteren zij tijdens een symposium vervolgens aan de directeuren van basisscholen in Almere.
Naast deze huidige trajecten is het primair onderwijs Almere in gesprek met de lerarenopleidingen basisonderwijs om de mogelijkheden van een tweejarige opleiding voor lerarenondersteuner te onderzoeken. Hoewel deze opleiding voor lerarenondersteuner wettelijk nog niet mogelijk is, ziet het primair onderwijs Almere toekomstmogelijkheden. Zo zou iemand als lerarenondersteuner na twee jaar pabo gediplomeerd aan de slag kunnen gaan. Vervolgens kan zo’n lerarenondersteuner in de loop van zijn carrière alsnog kunnen beslissen (duaal) een leraarsbevoegdheid te behalen.
Deze variant is echter voor lerarenopleidingen alleen interessant wanneer dit geen negatieve consequenties heeft voor de bekostiging.
  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)