Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkLerarenondersteuners in Den Haag


Basisschool Onze Wereld in Den Haag heeft duale pabostudenten als lerarenondersteuners in dienst genomen. Lerarenondersteuners voeren hun werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van bevoegde leerkrachten. Het takenpakket van de lerarenondersteuners varieert. Het leerjaarteam waarin zij werken kan verschillende ondersteuningsvragen stellen. Dat wat lerarenondersteuners doen, wordt - zoals voor alle personeelsleden - vastgelegd in een Individueel Werkdocument (IWd). Zo’n IWd moet recht doen aan verschillen in competenties tussen teamleden. Niet iedereen hoeft alles te kunnen. Teamleden kunnen elkaar aanvullen. 
Voor lerarenondersteuners bij Onze Wereld geldt dat zij daarnaast in opleiding zijn tot bevoegd leraar. 
 


Vorderingen op de pabo zijn van invloed op het takenpakket dat zij vervullen.De taken van lerarenondersteuners liggen op het vlak van primaire onderwijsprocessen en ondersteunende processen op leerjaarteam- en schoolniveau. Zo geven lerarenondersteuners onder verantwoordelijkheid van een groepsleraar les. Ook begeleiden zij taakonderwijs binnen en buiten de groep. Rapportage van leerlingvorderingen en collegiaal overleg horen daar ook bij, evenals het leren van en met leraren en (interne)begeleiders op teamniveau. Daarnaast bieden lerarenondersteuners ook hand- en spandiensten aan collega’s en zijn zij betrokken bij het overblijven en de pleinwacht.
  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)