Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkVoor wie is Opleiden in school?

In scholen die pretenderen een lerende organisatie te zijn leert iedereen. Het integraal personeelsbeleid zou dit leren mogelijk moeten maken. Dit ideaalplaatje vinden we natuurlijk niet terug in de praktijk. Bij opleiden in school leggen scholen in eerste instantie het accent op de volgende doelgroepen:
Reguliere pabo-studenten
LIO-werknemers
Zij-instromers in het beroep
Lerarenondersteuners
Onderwijsassistenten
Enkele scholen verwoorden waarom zij juist voor een specifieke doelgroep kiezen.

Eerstejaars pabo-studenten leren in Twente op de werkplek
Studenten die een hoge mate van zelfsturing aankunnen participeren in de pilot opleidingsscholen. Daarbij is vooropleiding niet altijd doorslaggevend.  lees verder  >>

Lerarenondersteuners in Den Haag
Duale pabostudenten werken op basisschool Onze Wereld als lerarenondersteuner. Naast meer handen in de klas ook een investering in de opleiding van collegaís in de school. lees verder  >>

Integrale aanpak in Almere
Het primair onderwijs in Almere heeft voor zichzelf kwantitatieve doelstellingen geformuleerd wat betreft opleiden in school. Daarbij is ook oog voor het opleiden van onderwijsassistenten. ...lees verder  >>

Maatwerk voor school en student

Het team van het Kompas heeft zoals iedere school ruimte voor stagiaires van de Pabo. Opmerkelijk was de ervaring dat veel studenten voortijdig afhaakten. lees verder  >>
  
  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)