Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkNetwerk Noord: wie betaalt bepaalt en vice versa 

De gemeente Groningen heeft een convenant met de Hanzehogeschool. Binnen de afspraken van het convenant functioneren zes scholen met een opleider in school. De opleiders zijn getraind tot coach. Momenteel vinden er onderhandelingen plaats over het voortzetten van het convenant. Daarbij is het investeren van geld een belangrijke factor. De pabo wil graag dat het bestuur openbaar onderwijs Groningen (de gemeente) haar projectgelden van het landelijk ontwikkelproject investeert in de facilitering van de opleiders in school. De gemeente wil dit geld juist inzetten om de interne opleidingsfunctie in te bedden in het integraal personeelsbeleid en onderwijskundig beleid van scholen. Daartoe wil zij een integrale aanpak ontwikkelen, exemplarisch uitgewerkt voor 1 of 2 vensterscholen en een SBO-school.
Hoe breng je nu de onderhandelingen met de pabo tot een bevredigend einde?

Onderhandelingen met de pabo
Bij de onderhandelingen zal ook de bekostiging van de coachcursus betrokken moeten worden. Momenteel bekostigt de pabo deze, terwijl dit ook uit professionaliseringsbudgetten van scholen zou kunnen. In het vernieuwde convenant zal een duidelijker onderscheid gemaakt moeten worden in 'wie betaalt bepaalt' en 'wie wil bepalen betaalt'. Wanneer we deze redenering doortrekken, horen reguliere initiŽle begeleidingstaken van opleiders binnen het budget van de pabo en hoort de bekostiging van reguliere nascholing binnen het budget van schoolbesturen. 
 
.


De impulssubsidie voor opleiden in school is sec bedoeld om de initiŽle en voortgezette opleidingsinfrastructuur op schoolniveau en bovenschools niveau te realiseren.

Vormgeving interne opleidingsfunctie in het Noorden
In het Noorden worden de subsidiegelden verschillend ingezet. In Oost Groningen is de stage- en mobiliteitscoŲrdinator toegevoegd aan de IPB Groep van het regionaal onderwijsbureau (0,25 fte) en 2x 0,5 fte voor opleiders in school in de vier betrokken gemeenten. 
In Smilde is een ambulant begeleider vrijgemaakt voor opleiden in school (0,3 fte)
In Delfzijl is 0,45 fte beschikbaar voor de gemeentelijk opleider in school. 
In Veendam is 0,6 fte beschikbaar voor de gemeentelijk opleider in school.
In Hoogezand is 0,4 fte beschikbaar voor de gemeentelijk opleider in school.
Daarnaast worden budgetten gebruikt voor:
aanstellen van betaalde LIO's (conform RPBO)
professionalisering wat betreft opleiden in school
vergoeding reis-, telefoon- en internetkosten
Uit de voorbeelden blijkt dat er veel impulsgeld gebruikt wordt om extra personele formatie te creŽren waarmee opleiden in school ondersteund wordt. De vraag is hoe schoolbesturen en scholen dit bekostigen wanneer de impulssubsidie wegvalt.
  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)