Home   

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkOp weg naar Opleiden in school

Het opleiden in school gaat niet vanzelf... Welke randvoorwaarden moet je als schoolteam regelen om werkplekleren mogelijk te maken? Wat moet je organiseren voor je kunt starten? Naast een duidelijke rolafbakening en professionalisering gaat het om goede werkafspraken. We kijken mee hoe verschillende scholen en schoolbesturen dit aanpakken.

Netwerk Noord: draagvlak verwerven voor opleiden in school
Voordat schoolteams het goed beseften kwamen zij in aanmerking voor subsidiegelden opleiden in school. Hoe verwerven de bovenschoolse managers hun support?  lees verder  >>

Netwerk Noord: wie betaalt bepaalt en vice versa
De pabo wil graag dat het bestuur haar subsidie investeert in de facilitering van opleiders in school. De gemeente wil dit geld juist inzetten om de interne opleidingsfunctie in te bedden in het integraal personeelsbeleid. Wat doe je? lees verder  >>

OpleidingscoŲrdinatoren RVKO banen de weg voor opleiden in school (Rotterdam)
"Niet alle scholen kennen een zodanige structuur en cultuur dat het leren van leraren en andere personeelsleden adequaat ondersteund kan worden." De Nicolaasschool wil hier RVKO-breed verandering in brengen en heeft drie andere scholen gemobiliseerd. lees verder  >>
  
  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)