Home    

Nieuwsberichten De Praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners
 
Kennisbasis
     
  Kennisbasis Schoolontwikkeling  Kwaliteitszorg    
Kwaliteit en kwaliteitszorgbeleid

Scholen werken meer of minder systematisch aan het verbeteren van kwaliteit. Daarbij kun je kijken naar de meetbare resultaten in termen van aantallen instromende, doorstromende en uitstromende leerlingen. Ook kun je de tevredenheid in kaart brengen bij leerlingen en ouders, personeel en publieke opinie. Naast meetbare resultaten spelen daarbij minder tastbare zaken een rol als persoonlijke betrokkenheid, professionele cultuur en imago. 

Organiseren van processen
Een school probeert haar processen zodanig te organiseren dat zowel de meetbare als de minder tastbare zaken tot hun recht komen. 
Naast strategische keuzes voor de onderwijskundige koers vraagt dit om personele, financiŽle en materieel gebouwelijke maatregelen. 
Het management van de school dient op zodanige wijze leiding te geven dat iedereen daartoe zijn verantwoordelijkheden oppakt.
  

Links
  Q*primair
  Kwaliteitsring