Home  

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners
 
Kennisbasis
     
  Kennisbasis Schoolontwikkeling    
Schoolontwikkeling

Veranderingen in de samenleving werken door tot in de klaslokalen. Zowel op het (ped)agogisch als op het vakdidactisch en organisatorisch vlak zijn vernieuwingen op scholen zichtbaar. Door sociaal-culturele en technologische ontwikkelingen en druk op de onderwijsarbeidsmarkt zoeken leerkrachten naar creatieve invullingen van hun werksituatie. Iedere werksituatie groeit zo uit tot potentiŽle leersituatie: daar waar nieuwe bekwaamheden (competenties) worden eigen gemaakt.

Kwaliteitsverbetering
Schoolontwikkeling is een container begrip dat duidt op alle acties die een school onderneemt om haar kwaliteit te verbeteren. Hierbij gaat het om:
   definiŽring van kwaliteit en kwaliteitszorgbeleid
   externe toetsing en verantwoording van kwaliteit 
   interne toetsing van kwaliteit 
   uitvoeren concrete verbeteringsacties