Home   

Nieuwsberichten De Praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners
 
Kennisbasis
     
  Kennisbasis Samenwerking Educatieve partners    
Samenwerking met educatieve partners

Ambitieniveau's
Afhankelijk van hun ambitieniveau kunnen scholen het opleiden in school geïsoleerd opvatten, of verbinden aan parallelle trajecten van onderwijsadvies en onderwijsonderzoek.
   
  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Opleiden  Leverancier stage- plaatsen (V)MBO, HBO/ Bachelor, WO/ Master 
Medeopleider  IPB partnership  Kennisnetwerk PO
Onderwijsadvies  Leverancier adviesdagen  Mede vormgeven adviestraject op maat  Inhoudelijk partnership onderwijsadvies  Regisseur onderwijs- innovatie
Onderwijs- onderzoek  Leverancier onderzoeksdata Mede uitvoeren dataverzameling  Partner in kenniskring, onderzoeks- groep  Regisseur onderwijs- onderzoek

Scholen kiezen bij opleiden in school uit verschillende educatieve partners. Kosten en maatwerk in dienstverleningsaanbod zijn daarbij van belang.

Spectrum van educatieve partners  
Scholen kunnen in hun regierol kiezen voor één grote partner of meerdere (kleinere) partners. Binnen het landelijk ontwikkelproject opleiden in school tref je als mogelijke partners:
zelfstandige lerarenopleidingen primair onderwijs
zelfstandige regionale opleidingscentra (ROC)
zelfstandige onderwijsadviesbureaus
educatieve faculteit met lerarenopleidingen primair, voortgezet en beroepsonderwijs
multisectorale hogescholen met lerarenopleidingen primair onderwijs
samenwerkingsverbanden hogeschool en universiteit 
samenwerkingsverbanden hogeschool en onderwijsadviesbureau
samenwerkingsverbanden schoolbesturen

   
Links
Opleidingsscholen primair onderwijs (publicatie W. Roelofs)