Home  

Nieuwsberichten De Praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners
 
Kennisbasis
     
  Kennisbasis Samenwerking Vraagsturing    
Vraagsturing bij opleiden in school

Organisatie van het onderwijs
In de beleidsnotitie De School Centraal schetst het ministerie de toekomst van de educatieve infrastructuur. De vraagsturing van scholen is daarbij uitgangspunt. Op basis van onderwijskundige keuzes in het primaire onderwijsproces verandert de onderwijsorganisatie (functiebouwwerk). Het gewenste functiebouwwerk weerspiegelt de personele behoeften. 

Opleidingstrajecten
Scholen voorzien in deze behoeften door verschillende opleidingstrajecten. Naast de reguliere voltijd- en deeltijdopleidingen op de hogeschool en ROC, bestaan daarnaast duale trajecten, trajecten voor zij-instromers, herintreders en interne mobiliteitstrajecten. Met name de interne mobiliteitstrajecten met maatwerk nascholing en vervolgopleidingen zijn bij opleiden in de school vaak onderbelicht.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
In sommige regio's - met name de Randstad - voeren scholen en schoolbesturen bewust een samenhangend onderwijskundig en integraal personeelsbeleid. Zij weten welke opleidingstrajecten zij op termijn wensen en onderhandelen daarover met educatieve partners.
In regio's waar de personeelstekorten nu nog minder nijpend zijn, proberen hogescholen en ROC met een gevarieerd opleidingenaanbod vooruit te lopen op toekomstige ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt.

Links 
  De school centraal : verdere versterking van de school in de educatieve infrastructuur (pdf)