Home   

Nieuwsberichten De Praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners
 
Kennisbasis
     
  Kennisbasis Samenwerking    
Samenwerking

Voor opleiden in school werken scholen samen met hogescholen, roc, maar soms ook met universiteiten en onderwijsadviesbureaus. In sommige regio's nemen schoolbesturen hierin het voortouw en is er sprake van vraagsturing. In andere regio's vervullen opleidingen (pabo's) de regiefunctie. Verschillen in organisatieontwikkeling bij scholen en hun educatieve partners spelen hierbij een rol.
Daarnaast zijn er regionale verschillen in de mate waarin educatieve partners onderling samenwerken. 

  Vraagsturing bij opleiden in school
  Verschillen in organisatieontwikkeling
  Samenwerking met educatieve partners