Home   

Nieuwsberichten De Praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners
 
Kennisbasis
     
  Kennisbasis   Wederzijds leren Praktijkexpertise     
Praktijk basisonderwijs als expertise

Basisscholen ontwikkelen dagelijks hun eigen expertise. Een willekeurige greep uit mogelijke schoolontwikkelingsthema's waar schoolteams zich op richten:
profilering scholen (strategische keuzen en ontwikkeling schoolconcept)
ontwikkeling vakdidactiek en keuze methoden
ICT-beleid en -toepassingen
klassenmanagement
zorgbreedte
taalbeleid en onderwijskansen
school en omgeving (ouderparticipatie, Brede school)
Weer Samen Naar School +
Kwaliteitszorg en IST
Integraal personeelsbeleid.
Dat beroepskrachten in basisscholen niet de enige zijn die zich verantwoordelijk voelen voor goed onderwijs staat buiten kijf. 

(Start)bekwaamheid
De beroepsgroep leraren - zoals vertegenwoordigd door het Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL) - heeft bijvoorbeeld als taak om de (start)bekwaamheidseisen voor leraren te herformuleren.
De beroepsgroep schoolleiders - zoals vertegenwoordigd door de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) - bewaken via de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) de (start)bekwaamheidseisen voor managers in het primair onderwijs.
Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) - waarbinnen werkgevers- en werknemersoragnisaties in het onderwijs nauw met elkaar samenwerken - bevordert initiatieven tot expertiseontwikkeling in de onderwijsbranche. 
   
Links
  SBL
  SBO
  OVDB
  AVS
  NIZW Brede school