Home  

Nieuwsberichten De Praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners
 
Kennisbasis
     
  Kennisbasis   Wederzijds leren Expertise opleiden    
Opleiden als expertise

Opleiden is meer dan het afkijken van de kunst bij een mentor. Ook is opleiden meer dan het volpompen met praktijkrelevante theorieŽn. Een professional verwerft competenties door te handelen, op dit handelen te reflecteren, voor de eigen ontwikkeling planmatig keuzes te maken en hierbij voort te bouwen op persoonsgebonden kwaliteiten.

Verwerven van bekwaamheden
Leraren met een opleidingstaak (bijv. coach, werkplekopleider, supervisor) bevorderen dit proces van diepgaande reflectie. Daarbij maken zij gebruik van moderne opleidingsdidactische bekwaamheden.
Voor het verwerven van deze bekwaamheden bieden verschillende nascholingscursussen in de markt soelaas.
De beroepsgroep lerarenopleiders zijn verenigd binnen de Vereniging van Lerarenopleiders in Nederland (VELON). Het VELON streeft naar een register van lerarenopleiders waarin zowel instituutsopleiders als opleiders in de school zich kunnen inschrijven.
De opleidingenbranche is verenigd binnen de HBO-raad en de BVE-raad. 

Links
  VELON
  HBO-raad
  BVE-raad