Home   

Nieuwsberichten De Praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners
 
Kennisbasis
     
  Kennisbasis Wederzijds leren    
Wederzijds leren

Bij opleiden in school kunnen de opleiders, praktijkdeskundigen zoals leraren, onderzoekers en adviseurs van elkaar leren. Iedere groep brengt daarbij eigen expertise in.

Opleiden als expertise
Bijvoorbeeld opleiden; dat is een vak. Daarover bestaat weinig discussie. Opleiders en opleidingskundigen hebben dit vak uitgeoefend, onderzocht en geoptimaliseerd. Naast vele vragen is er ook al veel expertise ontwikkeld. Expertise die niet vanzelfsprekend in scholen aanwezig is. 
  Expertise: opleiden

Praktijk basisonderwijs als expertise
Primair onderwijs verzorgen is eveneens een professie. Leraren en andere personeelsleden in basisscholen leveren al vele jaren hun inspanningen om hierin succesvol te zijn. Succesvol in die zin dat kinderen zich ontwikkelen en aantoonbare leerresultaten boeken. Deze veldexpertise is niet vanzelfsprekend in opleidingen, onderwijsadviesbureaus en onderzoeksinstituten aanwezig. 
  Expertise: basisonderwijs praktijk

Onderzoek als expertise
Het doen van gedegen onderzoek is ook een te onderscheiden expertise in het primair onderwijs. Al te gemakkelijk generaliseren goedwillende mensen op zichzelf staande incidenten. Zo kunnen ongenuanceerde uitspraken, die weliswaar media-geniek zijn, onterecht tal van vooroordelen bevestigen. Landelijke innovatiecentra, onderzoeksscholen en lectoraten leveren door onderzoek een bijdrage aan kennisontwikkeling voor het primair onderwijs.

Advieswerk als expertise
Daarnaast is het verrichten van advieswerk ten behoeve van schoolontwikkeling een eigenstandige expertise. De diversiteit aan onderwijsbureaus en zelfstandig gevestigde adviseurs maakt duidelijk dat er voldoende vraag is aan advies. Om hier competent mee om te kunnen gaan zullen adviseurs over inhoudelijke, procesmatige en beheersmatige kwaliteiten moeten beschikken.