Home    

Nieuwsberichten De Praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners
 
Kennisbasis
     
  Kennisbasis Opleidingsfunctie   Opleidingsfunctionaris      
Opleidingsfunctionaris

Iedereen in het basisonderwijs leert een leven lang. 
Daartoe stemmen personeelsleden en studenten hun persoonlijke ontwikkelingsplannen af op wat zij in opleidings- en scholingstrajecten leren. 

Persoonlijke ontwikkelingsplannen
Systematische personeelszorg (o.a. studieloopbaanbegeleiding) geeft zicht op persoonlijke ontwikkelingsplannen. Functionerings- en beoordelingssituaties geven richting aan deze plannen. Wat er feitelijk realiseerbaar is, is afhankelijk van de persoonlijke ontwikkelingsplannen en de beschikbare opleidingstrajecten.
Sommige trajecten zijn zo nauwgezet doordacht dat de mogelijkheden tot flexibilisering beperkt zijn.
Sommige persoonlijke ontwikkelingsplannen zijn zo specifiek dat maatwerktrajecten financieel-organisatorisch onuitvoerbaar zijn.
Een goed samenspel tussen personeelszorg en opleidingskundigen is daarom onmisbaar.

Nieuwe rollen, taken en functies
In dit samenspel ontstaan binnen scholen en op bovenschools niveau nieuwe rollen, taken en functies. Bijvoorbeeld:
  bespreken van functioneren met bouwco÷rdinatoren 
  interne coaching door interne begeleiders, leerlijnco÷rdinatoren en mentoren 
  beoordeling door schoolleiders en assessoren 
  inhoudelijke en procesmatige afstemming met ROC en hogescholen door opleiders in de school/stageco÷rdinatoren.
   
Links
  SKIF