Home   

Nieuwsberichten De Praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners
 
Kennisbasis
     
  Kennisbasis Opleidingsfunctie   Bovenschoolse samenwerking     
Bovenschoolse samenwerking

Om efficiŽnt en systematisch hun kwaliteit te verhogen kiezen scholen vaker voor de inrichting van een bovenschools management- en stafbureau.
Onderwijskundige ontwikkeling, personele ontwikkeling, financiŽn en facilitair/gebouwelijke zaken krijgen van daaruit in samenhang sturing en ondersteuning. 
Naast gezamenlijk beleid levert dit ook praktische oplossingen (bijvoorbeeld vervangingspool, bovenschoolse inzet plusleraren).
Opleiden in school kan bij een bovenschoolse krachtenbundeling meer invloed uitoefenen op de herinrichting van lerarenopleidingen.
   
Links
  VOS/ABB
  Besturenraad
 VBKO
  AVS