Home   

Nieuwsberichten De Praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners
 
Kennisbasis
     
  Kennisbasis Opleidingsfunctie   School geen eiland      
School is geen eiland meer

Scholen nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen de lokale onderwijs, zorg en welzijnsstructuren. Door onderlinge samenwerking (WSNS, GOA, Brede school) hebben scholen de vensters naar elkaar open gezet. 
Leerkrachten krijgen "nieuwe collega's" in de rol van psycholoog, orthopedagoog, school- en buurtmaatschappelijk werker, spelbegeleider, overblijfkracht, naschoolse opvang en peuterspeelzaalleidster. 
Sommige "rugzak"-leerlingen krijgen ambulante begeleiding, logopedie, fysiotherapie vanuit een regionaal expertise centrum. 
Links
  Brede school
NIZW Brede school
  WSNS+