Home  

Nieuwsberichten De Praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners
 
Kennisbasis
     
  Kennisbasis Opleidingsfunctie   Functiedifferentiatie     
Functiedifferentiatie

Naast groepsleerkrachten hebben vakspecialisten hun intrede gedaan voor muziek, dans, drama, beeldende vorming, bewegingsonderwijs en levensbeschouwelijke vorming.
Soms als specialisatie van een groepsleerkracht, soms als vakleerkracht.
In de groep zijn ook steeds vaker klassen- en onderwijsassistenten actief, die de groepsleerkrachten routinematige klussen uit handen nemen. 
Parallelgroepen gaan als bouw samenwerken met een eigen bouwco÷rdinator. Leerkrachten bewaken de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen in hun rol als leerlijnco÷rdinator. ICT-ers ondersteunen bij het ontwerpen van elektronische leeromgevingen. Nieuwe basisscholen schoeien de leerprocessen soms bewust op een andere leest waarbij deze vormen van functiedifferentiatie onmisbaar zijn.
   
Links
  Teamonderwijs
  Slash 21 (a)  /  Slash 21 (b)
  Wittering.nl