Home  

Nieuwsberichten De Praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners
 
Kennisbasis
     
  Kennisbasis Opleidingsfunctie    
Opleidingsfunctie

De school is allang geen verzameling meer van autonome leerkrachten en hun schoolleider. 

Functies en taken
Via een goed intern zorgsysteem met remedial teachers en interne begeleiders realiseren scholen voor hun leerlingen onderwijs op maat. Scholen ontwikkelen zich tot lerende organisaties met een veelheid aan functies en taken 
  Functiedifferentiatie  

School geen eiland
Omdat de school geen pedagogisch eiland is, neemt de samenwerking met ander instellingen voor onderwijs, zorg en welzijn toe.
  Samenwerking andere instellingen

Bovenschoolse management
Scholen kiezen er vaker voor een bovenschools management- en stafbureau in te richten om deze bestuurlijke uitdagingen aan te kunnen. Het investeren in personeel via opleiding en nascholing is daarbij een must. 
 Bovenschoolse samenwerking

Opleidingstrajecten
De diversiteit aan taken en functies op vmbo, mbo, bachelor en master-niveau vraagt om integraal personeelsbeleid. Binnen dit IPB is het doordenken en realiseren van opleidingstrajecten (interne opleidingsfunctie) een nieuwe uitdaging. 
Op schoolniveau en bovenschools niveau zullen verschillende mensen hierbij betrokken zijn. 
Goede afstemming van nieuwe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn hierbij wezenlijk. 
Met name wanneer meerdere externe partners (o.a. opleidingen, OBD) hierbij betrokken zijn, vraagt dit om nieuwe inhoudelijke, procesmatige en organisatorische competenties.
  Opleidingsfunctionaris