Home   

Nieuwsberichten Overzicht van bijeenkomsten Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners
 
Kennisbasis
     
  Kennisbasis    
Studiereis 'Professional Development Schools', Opleiden in school in Amerika (1)

door Martha Broersma, Directeur Da Costaschool Hoograven

Zaterdag 26 oktober 2002
Terwijl over Nederland een storm raast, maken wij ons op voor de studiereis naar Amerika. Ik reis samen met Ada van der Velden, opleidingsmanager van de Marnix Academie en betrokken bij het ontwikkeltraject "opleiden in de school". 
Wij zullen met een groep van 35 mensen afreizen naar Washington DC. 
De groep bestaat uit vertegenwoordigers van opleidingen, besturen, stagebegeleiders, bovenschoolse managers, landelijke ondewijsondersteuningsinstellingen en een lector .
Door de slechte weersomstandigheden zijn er geen treinen meer vertrokken van Leiden naar Schiphol en de eerste twee reizigers van ons gezelschap zijn gestrand voor de incheckbalie (twee minuten te laat!!!). Rest hen niets anders dan om te boeken en een dag later te vertrekken.
.
De eerste anderhalve dag lijkt op vakantie vieren: inchecken in het hotel, met z┤n allen uit eten en zondagochtend is er een bus geregeld zodat we alle high lights van Washington kunnen bekijken. Ik voel met op dat moment een echte toerist. In een ochtend heel Washington door en bij thuiskomst de foto┤s bewonderen en eigenlijk dan constateren hoeveel je gezien hebt. `s Middags was er gelegenheid om naar musea te gaan of gewoon lekker te dwalen door de stad.

Maandag 28 oktober - vrijdag 31 oktober
Nu begint het echt. Op Maandagmorgen staat de wekker om zes uur. Na het ontbijt vertrekken we naar de universiteit John Hopkins. Vanaf dit moment is het duidelijk dat het geen vakantie gaat worden, maar een week hard werken. We bezoeken in het kader van opleiden in school drie universiteiten en veel basisscholen die de status Professional Development School hebben (in Nederland aangeduid met opleidingsscholen). Met een groep PDS-studenten werken zij aan de verbetering van de school. Het gaat er vooral om dat studenten in de praktijk leren en een bijdrage leveren aan de resultaten van de school. Per opleidingsschool waren er ongeveer 6 studenten aanwezig en dus ook 6 mentoren. De studenten geven veelal samen met de mentor les, zodat de student zo veel mogelijk van de mentor kan leren en de kwaliteit van onderwijs positief be´nvloed wordt. 
We hebben in steeds wisselende groepen scholen bezocht voor basis, voortgezet en hoger onderwijs.

Wat mij opviel ten aanzien van het concept Professional Development school was dat de universiteit veel invloed uitoefent op de directe kwaliteit van onderwijs in de scholen. Vanuit de universiteit was er een begeleider aangesteld die veel in de scholen aanwezig was en de studenten en de mentoren zeer intensief begeleidt. Daarnaast werden er veel voorbeeldlessen gegeven op de opleidingsscholen door leraren van de school. De studenten hadden op de meeste scholen ook een eigen lokaal, waar dan lessen of workshops werden verzorgd door mensen van de universiteit of van het team. We hebben veel gesprekken gevoerd met directies, mentoren en studenten die overwegend positief reageerden op deze vorm van begeleiden. De studenten vonden het vooral geweldig om zo midden in het werkveld te staan. 

Hoe nu verder bij ons?
Wij kunnen ieder jaar (gelukkig)veel studenten van de Marnix Academie begroeten op onze scholen. De studenten hebben vanaf hun eerste jaar stage. Van een dag stage per week naar drie dagen per week en in de LIO zelfs vijf dagen per week. Zo leert de student in vier jaar tijd steeds zelfstandiger te werken in een groep. 

Waarom nadenken over een andere manier van het leren op de werkplek? 
Lerarenopleidingen willen graag de begeleiding van studenten verbeteren door de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen. Basisscholen zijn van mening dat lerarenopleidingen onvoldoende rekening houden met de specifieke omstandigheden van een school. Bijvoorbeeld het werken in de veelkleurige school. 
Het opleiden van studenten kan voor een deel overgenomen worden door de scholen. Wij denken dat het belangrijk is dat er op de opleidingsscholen coaches zijn die naast begeleidingsvaardigheden ook beschikken over een actueel theoretisch kader.

Daarnaast willen scholen snel kunnen reageren op de personeelstekorten door zelf hun personeel op te leiden. 
Het is een kans om lerarenopleidingen en het scholenveld een gezamenlijke verantwoordelijkheid te geven om studenten op te leiden tot startbekwame leraren. Het concept opleiden in de school biedt uitstekende mogelijkheden. 

Het bestuur heeft een projectaanvraag ingediend voor 5 scholen en in november hebben we gehoord dat de projecten zijn goedgekeurd. 
Ondergetekende is -vanuit het bestuur- als projectleider aangesteld om de doelen in het projectplan uit te voeren en in goede banen te leiden. De komende maanden gaan we, in nauwe samenwerking met de Marnix Academie,de plannen concretiseren. Ik denk dat dit project niet alleen voor studenten erg aantrekkelijk is, maar dat ook scholen weer nieuwe impulsen krijgen om samen met de studenten en de opleiding te werken aan goed onderwijs in de school. 
In elk geval heb ik zelf weer genoeg inspiratie opgedaan om me als projectleider nu ook in te gaan zetten voor opleidingsscholen.

Dit artikel is verschenen in het periodieke blad van de PCOU (Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht)

Meer impressies: 
Basisscholen en pabo samen verantwoordelijk voor goed personeel
Studiereis 'Professional Development Schools', Opleiden in school in Amerika (2)