Home  

Nieuwsberichten Overzicht van bijeenkomsten Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Kennisbasis
Meer achtergrondinformatie
 
Te vinden op internet
De toekomstige arbeidsmarkt voor leraren en managers in het primair en voortgezet onderwijs: prognoses 2003-2011 (pdf)
Bekwaam van start. Inspectierapport 2002-2 Evaluatie startbekwaamheden in opleidingen leraar basisonderwijs
Bekwaamheid afgerond? Evaluatie startbekwaamheden in opleidingen leraar basisonderwijs (pdf)
Inspectierapport: De evaluatie van het zij-instroomtraject in het Primair Onderwijs (pdf)
Het leraarschap als nieuwe kans: Een kwalitatief onderzoek naar het leraarsberoep onder herintreders, stille reserve en zij-instromers. 
Zij-stromers: In deze bijdrage van de AVS vindt u informatie over de Interimwet zij-instroom, die het mogelijk maakt om leerkrachten en directeuren te benoemen die (nog) geen onderwijsbevoegdheid hebben.
  De evaluatie van het zij-instroomtraject in het primair onderwijs (word)
De inspectie heeft  op verzoek van Min. OCW onderzoek gedaan. 

In brochures en boeken
Zelfsturing in leerpraktijken. Een curriculumonderzoek naar nieuwe rollen van studenten en docenten in de lerarenopleiding / MariŽlle Taks. -  Enschede : Universiteit Twente, november 2003. - Proefschrift
'Krachtig' opleiden van vakdocenten bewegingsonderwijs : een onderzoek naar de effecten van een 'krachtige' leerwerkomgeving op de professionele ontwikkeling van Leraren in Opleiding (LIO's) / E.I. Timmers. - Tilburg : Universiteit Tilburg, 2004. - Proefschrift
Strategisch opleiden en leren in organisaties / G.J. Bergenhenegouwen, E.A. M. Mooijman & H.H. Tillema. - Kluwer, 2000.
Leren en werken / S.M. Bolhuis en P.R. Simons. - Kluwer, 1999.
Brochure functiedifferentiatie binnen het primair onderwijs. 
Kiezen uit kansen. - Zoetermeer : Ministerie van Onderwijs Cultuur en wetenschappen, 2002.
Checklist voor de werkplek als leeromgeving / Mw. Drs P.A. Devilee en mw. Drs H.J. Kuyt.
In: Handboek effectief opleiden / (red. P.W.J. Schramade). -  Elsevier bedrijfsinformatie, 2000 - .... - Losbladige uitgave.
De organisatie leercyclus; hoe we collectief kunnen leren / Nancy M. Dixon. - Uitgeverij Nieuwezijds, 2002
Werken in het onderwijs. - Zoetermeer : Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, 2001 
De school centraal; verdere versterking van de school in de educatieve infrastructuur / Commissie van deskundigen uit primair, voortgezet en BVE onderwijs, 2002. (nog niet gepubliceerd)
Investeren in ontwikkeling : notitie / Bovenschools Managementteam Primair Onderwijs. -  Almere, 2001 
Lerend leren werken; Brede vakbekwaamheid en de integratie van leren, werken en innoveren / Jeroen Onstenk. - Uitgeverij Eburon, 1997.
'Alternatieve opleidingsroutes in de Nederlandse lerarenopleidingen' / Programmamanagement EPS (tel. 030-2524030/31). Samenvatting en evaluatie van vijf onderzoeken binnen het VO over alternatieve opleidingstrajecten tot leraar (waaronder zij-instromerstrajecten).  
  

     
  walvis4b.jpg (8073 bytes)