code B. 1.2.2            PRODAS       Cursus coach

 

STICHTING PRODAS

Scholen: Basisschool ’t Rendal en Daltonschool Het Lover

 

Onderwerp: Cursus coach

Vanwege het belang van de nodige deskundigheid bij het begeleiden van studenten en/of leerkrachten, hebben drie leerkrachten die vanaf de aftrap betrokken zijn geweest bij het PDS-traject, bovenstaande cursus gevolgd. Hierdoor ontstaat er een stuk professionalisering op het gebied van begeleiden, waardoor coaching op het gebied van competenties mogelijk wordt. Voor de toekomst is er dus een stuk kwaliteitsontwikkeling gewaarborgd.

 

Profiel Opleider in school binnen PRODAS

De coach moet in het algemeen zorgen voor een krachtige leer/werkplek waarbij de student

middels de constructivistische manier zichzelf kan ontwikkelen.

De student/ leerkracht moet via leerpunten/aandachtspunten en actiepunten zichzelf kunnen bekwamen.

De coach probeert dit proces te volgen en daar waar nodig te sturen. In dit verband is het van belang dat de student/ leerkracht heeft leren reflecteren op de juiste manier. Alleen dan is het mogelijk om te groeien in hun visie. Hierbij heeft de coach de taak om koppeling van theorie en praktijk te maken. Belangrijk is dan dat de coach in staat is om vragen op te roepen bij de student/ leerkracht die daarop antwoorden probeert te vinden. Hierdoor is de student/ leerkracht in staat om te groeien in zijn ontwikkeling.

De coach kan bij het creŽren van bovenstaande situatie gebruik maken van een aantal

verworven vaardigheden: *gesprekstechnieken

                                            STARR/ OEN

                                          *vormen van coaching

                                            Re-actief/ Pro-actief.

                                          *vaardigheid in het plannen en maken van POPs

                                          *signalen zien en interpreteren.

                                         

Coachen betekent verder dat je als persoon meer verantwoordelijk bent voor het functioneren op school- of stichtingsniveau (IPB). Dus niet je ogen sluiten maar actie ondernemen.

Daarnaast is het de taak om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied. Hierdoor is het mogelijk om je eigen visie ook up to date te houden.

Een coach moet vooral de student/ leerkracht ontwikkelingsgericht laten functioneren. Dit zal in de praktijk betekenen dat je aan moet kunnen sluiten bij het niveau van de student/ leerkracht.. Bij alle stappen is het van belang dat de coach de student/ leerkracht duidelijk probeert te laten verwoorden hoe het zit met zijn reflectie om van daaruit weer verdere stappen te kunnen ondernemen.

Deze stappen zullen uiteindelijk resulteren in het werkplan en uiteindelijk in de kwaliteit van de visieontwikkeling. Samen met de student/ leerkracht is het van belang om duidelijk in kaart te kunnen brengen wat er tijdens de opleidingsduur verwacht wordt van het functioneren als leerkracht binnen een team. Je moet hier ook als klankbord kunnen functioneren. Je moet dus ook een vertrouwenspersoon zijn naar de student/ leerkracht toe. Binnen een team is het ook belangrijk dat je voorwaarden creŽert waarin studenten en leerkrachten (mentoren) niet gaan “zwemmen”, maar duidelijk weten waar ze aan toe zijn. Dus moet je kennis hebben van ontwikkelingslijnen, Kempelthema’s , opleidingsmodellen, tijdspadplanning, doelenformulering, opzet pop’s en de rol bij de toetsgesprekken. Voor wat betreft de combinatie van mentor en student is het ook belangrijk om als coach de kwaliteiten/ competenties van je teamgenoten te kennen.

Om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren is het geen overbodige luxe om als opleider in school minimaal een ochtend per week structureel vrijgeroosterd te zijn. Het vergt nogal wat tijd.

Knelpunt hierbij, na het wegvallen van de subsidie, is de verdeelsleutel op financieel gebied tussen: stichting Prodas, de Kempel en de opleidingsschool.

Ook moet de opleider in school de stimulerende, coŲrdinerende en bindende factor zijn voor student, mentor, directie en de Kempel . Hij/zij moet daarvoor het vertrouwen van deze partijen hebben, kennis van zaken bezitten en een duidelijke visie hebben op onderwijsgebied.

De opleider in school zal naar de toekomst toe ook duidelijk mede de beleidslijnen moeten kunnen uitzetten voor een verantwoord /kwalitatief  passend opleidingstraject binnen zijn school.

Het begeleiden van o.a. startende leerkrachten uit de PRODAS-klas alsmede studenten en zittende leerkrachten zou op PRODAS-niveau gestalte kunnen krijgen. Dit zou weer een duidelijke stap kunnen zijn voor het IPB.

 

Asten, juli 2004